HomePage

Ledenvergadering Koninklijke VVNH | 26 november 2014 | Kameryck te Kamerik

26 november a.s. vindt de VVNH ledenvergadering plaats bij Kameryck te Kamerik. Vanaf 15.30 uur bent u van harte welkom. Om 16.00 uur start de vergadering.

Bekijk de uitnodiging!
U kunt zich hier aanmelden.

Graag tot ziens op 26 november.

International Softwood Conference 2014 te Berlijn 15 en 16 oktober jl.

ISC 2014 banner
 
De VVNH delegatie bestond dit jaar uit de heren A.J.B. de Jong Luneau, H.A.A.J. Gras, P. Krook, W. Schnitger en P.A. van den Heuvel. Tijdens de ISC werd het Nederlandse marktrapport nader toegelicht. Het marktrapport vindt u door hier te klikken. Alle presentaties zijn gekoppeld aan de ISC website. De link naar de site en de code, die nodig is om de presentaties te kunnen bekijken, vindt u - na ingelogd te zijn - via het menu: Productzaken > ISC 2014.

Ledenvergadering Koninklijke VVNH | 26 november 2014

Zoals reeds eerder in de Mededelingen gemeld wordt de ledenvergadering verschoven van 5- naar 26 november a.s. De vergadering zal in de middag plaatsvinden bij Kameryck te Kamerik, www.kameryck.nl.
Lees hier het volledige Mededelingenbericht d.d. 19 september jl.

Betontriplex goed toegepast?! - Daar Hou(d)t ik van -

Instructiefilm BetontriplexHet juiste gebruik van de betontriplex levert betere kwaliteit, minder faalkosten en tevreden klanten op. In de instructiefilm worden tips gegeven hoe je betontriplex goed kunt toepassen.
Lees verder...
    

Businessclubs VVNH-Hibin in november. U komt toch ook!

Net als in het voorjaar worden in het najaar wederom businessclubs georganiseerd. Klik hier voor de data en locaties in uw regio.

VVNH jaarverslag 2013

Doe mee met het jaarverslag van de VVNH

Houten fietsbrug heeft veruit de laagste milieuscore - Rapport LCA Bruggen vrijgegeven

Op 20 juni j.l. is het rapport ‘Vergelijkende LCA studie bruggen - vaststellen van duurzaamheidscore van bruggen uitgevoerd in staal, beton, composiet en hout' vrijgegeven voor publicatie. Uit dit onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van Rijksdienst voor Ondernemers (RvO), blijkt dat de houten fietsbrug veruit de laagste milieubelasting heeft.
Lees het artikel en het rapport op houtinfo.nl.

VVNH maakt duurzaamheidsambitie waar

In 2013 is 86% van de 1,9 miljoen m3 hout dat de houtondernemingen aangesloten bij de VVNH importeren en verhandelen aantoonbaar duurzaam. Dit hout is voorzien van een FSC- of PEFC-keurmerk voor duurzaam bosbeheer. Daarmee is de doelstelling om per 2015 85% van het geïmporteerde hout en plaatmateriaal uit aantoonbaar duurzaam beheerd bos te betrekken, reeds gehaald. Zolang de 100% niet gerealiseerd is, blijft de branche zich inzetten om de vraag naar duurzaam hout te stimuleren
Lees het persbericht
Bekijk de rapportage

Ledenvergadering Koninklijke VVNH | 19 juni 2014 | KNVB Hotel Zeist

van BreukelenOp 19 juni a.s. vindt de VVNH ledenvergadering bij de KNVB in Zeist plaats. Vanaf 15.30 uur zijn leden van harte welkom. Om 16.00 uur start de vergadering. De Koninklijk Hibin houdt haar ledenvergadering op hetzelfde moment op dezelfde locatie. Vanaf ca. 17.00 uur komen de leden van beide verenigingen samen voor het gezamenlijke deel waar de heer Hans van Breukelen als gastspreker optreedt.

Voor aanmelden, de agendastukken en het jaarverslag leest u hier verder ...

Extra voor scholing en werkgelegenheid

Houthandel stelt geld beschikbaar voor scholing en werkgelegenheid. CAO partijen hebben besloten het plan '(Alle) Hout werkt voor jou!' voor 2014 voort te zetten.
Lees verder op houtopleidingscentrum.nl ...

VVNH Ledenvergadering d.d. 24 april verschoven naar 19 juni 2014

De ledenvergadering van 24 april wordt verschoven naar de (reserve) datum 19 juni 2014. De leden van de VVNH en Hibin zijn vandaag, d.d. 10 april, geïnformeerd. Bekijk hier het bericht en noteer 19 juni in uw agenda.

Houtondernemingen voorzien licht herstel

Na vijf jaar crisis in de bouw verwachten de Nederlandse houtondernemingen in 2014 licht omzetherstel. Leden van de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) voorzien een lichte groei van 0,4%. In 2013 werd nog een omzetdaling van 9,7% geïncasseerd. Verder spreekt uit de door USP Marketing Consultancy uitgevoerde conjunctuurmeting dat herstel zeer geleidelijk zal komen.
Lees verder ...

NVWA brengt werkbezoek aan Houthandel Van Dam en VVNH

werkbezoek NVWADe controle op de naleving van de European Timber Regulation (EUTR) is in Nederland ondergebracht bij de inspecteurs van de Divisie Landbouw & Natuur, onderdeel van de Nederlandse Voedsel & Warenautoriteit (NVWA). Op uitnodiging brachten negen inspecteurs, samen met Meriam Wortel, een werkbezoek aan Houthandel Van Dam en de VVNH.
Lees verder ...

Verlengd Algemeen Overleg PEFC-MTCS in de Tweede Kamer d.d. 20 februari jl.

Donderdagavond 20 februari jl. vond in de Tweede Kamer het zogeheten Verlengde Algemene Overleg over PEFC-MTCS plaats. Door GroenLinks/SP, de CU en D66 werden moties ingediend, waarover kort na het voorjaarsreces zal worden gestemd. Naar het zich laat aanzien heeft Mansveld een meerderheid in de Tweede Kamer om PEFC-MTCS goed te keuren voor het Nederlandse duurzame inkoopbeleid. Dit geldt in eerste instantie voor een periode van twee jaar. Gedurende deze periode zal Maleisië de afgesproken verbeterpunten (problematiek met inheemse volkeren, mate van conversie binnen concessies en de beschikbaarheid van kaarten) moeten doorvoeren. Afgesproken is dat een Nederlandse delegatie (wie, wat en hoe is nog onduidelijk) dit voorjaar een werkbezoek aan Maleisië brengt en dat er jaarlijks een voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd. Zodra de consequenties van de moties bekend zijn, volgt nader bericht.

VVNH ledenvergaderingen 2014 vastgesteld

De ledenvergaderingen worden gehouden op donderdag 24 april 2014 en op woensdag 5 november 2014. Zoals tijdens de ledenvergadering op 28 november jl. is gemeld is met het vaststellen ervan rekening gehouden met de te nemen juridische en fiscale stappen om tot een fusie met de Hibin te komen. Nu wordt uitgegaan van ontvangst om 15.30 uur en aanvangstijdstip 16.00 uur, maar het precieze aanvangstijdstip en de locaties worden nog vastgesteld, aangezien deze vergaderingen deels samen met Hibin ledenvergaderingen zullen worden georganiseerd. Donderdag 19 juni 2014 is als reservedatum vastgesteld voor het geval tijdens de VVNH ledenvergadering op 24 april a.s. niet alle noodzakelijke besluiten kunnen worden genomen.

Gezien de voor te leggen voorstellen en te nemen besluiten worden het voor de VVNH, maar natuurlijk ook voor de Hibin, belangrijke en historische ledenvergaderingen. Noteer deze data dus in uw agenda, uw aanwezigheid en inbreng zijn van belang en worden zeer gewaardeerd.

Kom ook naar het Hout-Café !

Laat u informeren en inspireren en combineer het nuttige met het aangename. Centrum Hout opent in 2014 het Hout-café. Iedere maand wordt een actueel thema belicht voor (medewerkers van) bedrijven in de houtsector. Op het programma staan korte en krachtige presentaties van experts uit het werkveld. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie. Na het informatieve gedeelte kunt u onder het genot van een hapje en drankje bijpraten met vakgenoten.

Kijk voor meer informatie op www.centrum-hout.nl

Loonsomopgave 2013

VVNH-leden worden verzocht hun loonsomopgave 2013 vóór 21 februari a.s. in te vullen. Het digitale formulier (met toelichting) is te vinden op het besloten deel van de VVNH-website. Na inloggen kan het formulier worden ingevuld. Heeft u de inloggegevens niet meer, dan kunt u deze opvragen bij het secretariaat, 036-5321020 / info@vvnh.nl.

Vrienden #vanhout Beste Houtpromotor 2013

De Vrienden #vanhoutDe lezers van het vakblad Houtwereld hebben de generieke houtcampagne De Vrienden #vanhout uit vijf genomineerden gekozen tot Beste Houtpromotor 2013. Van de in deze categorie 2071 uitgebrachte stemmen, gingen er 698 (34%) naar de multimedia campagne die duurzaam houtgebruik onder de aandacht brengt.
De campagne Vrienden #vanhout is een gezamenlijk initiatief van bedrijven en organisaties in de bouw- en houtkolom. Een tv-commercial is in het najaar driehonderd keer te zien geweest op de Nederlandse televisie door 10,6 miljoen kijkers. Tegelijkertijd is er via speciale Twitter- en Pinterest-kanalen gebouwd aan een fanclub van hout. Er zijn plannen de campagne in 2014 voort te zetten.
De stemmers omschreven de campagne als 'mooi', 'aansprekend', 'eigentijds' en 'positief'. Ook het feit dat het om een branche-initiatief ging en een goed gecoördineerde aanpak beviel de stemmers. "Een duidelijke campagne met liefde voor hout," aldus een van de citaten. En: "Hout wordt nog altijd onderschat als duurzame grondstof en in de vele toepassingsmogelijkheden waar het geschikt voor is. Dit is een mooi stukje promotie richting de eindgebruikers."
De andere genomineerden in deze categorie waren: Accys Technologies, Alblas Houthandel Moordrecht, Houthandel De Vechtstreek te Weesp en Peter Swager van Foreco Dalfsen.

VVNH ledenvergadering op 28 november jl. in ‘eigen huis' te Almere Buiten

ledenvergadering nov2013Op donderdag 28 november jl. vond in het VVNH kantoorpand te Almere-Buiten de VVNH ledenvergadering plaats. Voor de VVNH thuislocatie was gekozen vanwege het agendaonderwerp ‘Samenwerking VVNH met Hibin - BouwtoeleveringNL' dat bepalend is voor de toekomst van de VVNH. Tijdens de goed bezochte ledenvergadering is o.a. gediscussieerd over het borgen van het houtbelang onder BouwtoeleveringNL en de toekomstige bestemming van het VVNH vermogen en het VVNH kantoorpand. Op verzoek van het bestuur stemden de leden in met het verder uitwerken van de voorgelegde plannen om zodoende te komen tot een nieuwe vereniging waarin VVNH en Hibin per 1 januari 2015 zullen opgaan. De uitgewerkte voorstellen zullen volgend jaar ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. De naar beneden toe bijgestelde begroting 2014 werd door de leden goedgekeurd en gastspreker, de heer Jos Burgers, presenteerde op humoristische wijze zijn verfrissende kijk op marketing en management. Het verslag kunnen de leden hier downloaden.

86 % van de VVNH-import in de eerste helft 2013 aantoonbaar duurzaam

VVNH leden importeerden in de eerste zes maanden van 2013 945.000 m3 hout en plaatmaterialen, waarvan 86% met een certificaat van duurzaam bosbeheer (PEFC en FSC). Hiermee is de VVNH-doelstelling om per 2015 85% van al het geïmporteerde hout en plaatmateriaal uit aantoonbaar duurzame bron te betrekken, reeds behaald.
Lees het persbericht
Bekijk de rapportage

2013 International Softwood Conference

2013 International Softwood ConferenceDe ISC vond dit jaar in Edinburgh plaats. Alle presentaties, marktrapporten, deelnemers en andere relevante informatie vindt u op: www.isc2013.co.uk. De conferentie wordt in 2014 in Berlijn georganiseerd.

Milieumagazine | NR 10 | november 2013: ‘Van fout naar goed hout’

Van fout naar goed houtOp 3 maart jl. is de Europese Houtverordening (EUTR) in werking getreden. In het bijgevoegde artikel in het blad Milieumagazine laat de heer Han van de Wiel verschillende partijen over de handhaving aan het woord.
Lees het artikel ...

Terugblik Seminar ‘Innovatief houtgebruik in de gww’ - 30 oktober 2013

geleiderailDe Provincie Noord-Holland is na het pilotproject aan de N23 Westfrisiaweg bij Heerhugowaard uit 2011 erg tevreden over de houten geleiderail. "Vooral de levensduur van
40 jaar en de onvervormbaarheid in geval van een calamiteit maakt dat zowel exploitatie- als reparatiekosten een stuk lager uitvallen dan bij zinken exemplaren," aldus William Romkes, adviseur GWW directie B&U/IGI van de provincie. "En dan is er nog de milieucomponent van minder zinkemissie naar de bodem.
Lees verder ... 

Hoe om te gaan met CE markering van overige bouwproducten

CE logoDe VVNH informeert u over de CE markering van houtachtige producten. Deze informatie kunt u vinden op het ledendeel van de VVNH website bij het onderdeel productzaken.
Nu is er ook een notitie over de CE-markering van overige bouwproducten zoals tegels, dakpannen,  folie’s of isolatiematerialen toegevoegd. Klikt u hier voor deze notitie.
Op het gebied van de CE-markering van bouwproducten liggen de belangen van leden van de VVNH en de HIBIN in elkaars verlengde. De VVNH en de HIBIN werken op dit dossier dan ook samen en dragen gemeenschappelijk informatie uit. U treft de notitie daardoor ook aan op de HIBIN website.

Subsidie voor roetfilters

Voor de aanschaf van roetfilters heeft SIVAG subsidie beschikbaar gesteld. Deze financiering behelst 20% van de aankoopprijs, exclusief BTW, en geldt alleen voor houthandelsbedrijven die zijn aangesloten bij het Fonds OO&A. Doordat dieselrookemissie kankerverwekkend is, mogen werknemers daaraan niet worden blootgesteld. Personenauto's, bestelbusjes en kleine vrachtwagens die vallen in euroklasse 3 of lager (in sommige gevallen euroklasse 4) mogen niet zonder roetfilter in een omsloten ruimte komen. Dat betekent dat klanten en leveranciers vóórdat ze een omsloten ruimte inrijden, een roetfilter moeten monteren. Als zij die zelf niet hebben, dient deze te worden aangeboden. Van twee leveranciers heeft SIVAG vastgesteld dat zij aan de eisen van het afvangrendement voldoen: Euroroller (www.euroroller.nl) en VanDoClean (www.vandoclean.nl). De subsidie kan aangevraagd worden door een offerte naar het secretariaat van SIVAG te sturen (Postbus 1380, 1300 BJ Almere). De financiële tegemoetkoming wordt dan toegekend en pas betaald na het overleggen van de rekening en het betalingsbewijs. Het totale budget bedraagt 50.000 euro; aanvragen worden toegekend in volgorde van binnenkomst en het principe van op = op is van kracht. De aanvraagtermijn sluit op 1 januari 2014.

Europese verordening bouwproducten (CPR)

Met ingang van 1 juli zal de richtlijn bouwproducten opgevolgd worden door de Europese verordening bouwproducten (CPR). Dit heeft gevolgen voor fabrikanten, importeurs en distribiteurs van houtachtige bouwproducten… lees verder (alleen toegankelijk voor leden)

Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’ ondertekend

Hout uit duurzaam beheerd bos moet de norm worden in Nederland. Dat is de ambitie van de Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’ die 20 juni in Nieuwspoort te Den Haag is ondertekend. Maar liefst 27 partijen slaan de handen ineen om de keuze voor hout uit duurzaam beheerd bos zo gemakkelijk mogelijk te maken. Naast de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken en de houtsector tekenen ook een groot aantal branches in de bouw-, meubel- en retailketen, FNV Bouw, CNV Vakmensen, het Initiatief Duurzame Handel en Tropenbos International de Green Deal.
Lees het persbericht

TimberChecker: vraagbaak en adviesloket over de EU houtverordening

Vanaf 3 maart 2013 is de EU houtverordening (EUTR) van kracht. De VVNH is van het begin af aan betrokken geweest bij de totstandkoming van de EUTR. Met het ingaan van de verordening is het verboden om illegaal gewonnen hout of houtproducten op de markt te brengen in de Europese unie. De VVNH juicht de komst van de verordening toe en werkt met haar leden al jaren aan het tegengaan van de handel in illegaal hout. Wel waakt de VVNH voor de administratieve lasten die de verordening voor haar leden met zich meebrengt. De VVNH ondersteunt waar mogelijk leden met de praktische implementatie. Daarvoor is de stichting TimberChecker opgericht en de aanvraag ingediend om als ‘Monitoring Organisation’ op te kunnen treden. Naast meerdere informatiebijeenkomsten hebben leden een informatiepakket ontvangen met onder andere een praktisch stappenplan voor de due diligence procedure.
Lees verder (alleen toegankelijk voor leden)
Lees het persbericht

Brochure RI&E

Het Steunpunt RI&E heeft een brochure voor werkgevers uitgegeven waar stap voor stap wordt aangegeven wat er gebeuren moet. Klik hier om de brochure te downloaden.
Voor de houthandel vindt u op www.rie.nl een branche RIE. Lees meer

Ventileren & dilateren

De mini-campagne ‘Ventileren & dilateren’ is op donderdag 7 februari, tijdens de Internationale Bouwbeurs 2013, van start gegaan. Lees hier hoe eenvoudig het is om goed met houtachtige plaatmaterialen om te gaan.

Foto: Henk ten Bouwhuis