HomePage

Handelsreis naar Suriname, November 2015

Handelsreis naar SunirnameDe afgelopen jaren is er in Suriname ca. 400.000 hectare bos FSC gecertificeerd. De Surinaamse houtleveranciers, die betrokken zijn bij het door IDH gesteunde Guyana Shield Tropical Timber programma, komen graag in contact met nieuwe business partners voor de afzet van stammen, gezaagd hout en halffabrikaten.
 
Vandaar dat de Stichting Probos, Environmental Services en Support (ESS) en de ETTF tezamen - met financiële steun van IDH - een programma hebben opgesteld waaraan leden van de ETTF - en dus ook voor leden van de VVNH - kunnen deelnemen. Mocht u als lid van de VVNH in deelname geïnteresseerd zijn, dan vindt u meer informatie door hier te klikken.
Het programma vindt u hier.

Houten dak voor chemische fabriek DSM

Bron: Redactie Bouwwereld
houtend dak DSMDSM Fibre Intermediates bouwt een nieuwe ammoniumsulfaatfabriek op de Chemelot-site in Geleen. Voor onder meer de dakconstructie van een betonnen opslaggebouw is gekozen voor een houtconstructie. Cruciaal in het ontwerp is de toepassing van een brandvertragend vuren triplex.
 
De keuze voor hout is onder meer ingegeven door de keuze voor een duurzaam bouwmateriaal. Daarnaast heeft ammoniumsulfaat, in combinatie met vocht, agressieve eigenschappen voor traditionele bouwmaterialen zoals staal en beton. Hierdoor moeten vaak aanvullende beschermende maatregelen worden genomen. Hout daarentegen is vanwege zijn natuurlijke resistentie uitermate geschikt als bouwmateriaal voor een project met een dergelijke industriële gebruiksbestemming.
Lees het volledige artikel…

Aardbevingsbestendig bouwen: Houtskeletbouw als mogelijke oplossing

aardbevingsbestendig bouwen... 'Metselwerk is slecht bestand tegen aardbevingen en zal vrijwel altijd tot schade lijden. Het toepassen van houtskeletbouw huizen is één van de mogelijkheden om de kans op schade te beperken (lichter materiaal, flexibeler)' ...
 
Deze aanbeveling is opgenomen in de Impact Assessment van de stuurgroep NPR ‘Aardbevingsbestendig bouwen', en is overgenomen in de Ontwerp Nationale Praktijk Richtlijn 9998 (NPR 9998), die onlangs is gepubliceerd door NEN. Licht bouwen, zoals in hout, voorkomt scheuren en verkleint de kans op instorten, zo blijkt nu ook uit rekenvoorbeelden.
Lees meer ...

Rapport ‘Afzetmarkten van gezaagd hout en platen in 2013 -Houtstromen VVNH en Nederlandse markt'

probos houtstomen in 2013De VVNH heeft een detailstudie naar segmentering van de houtstromen binnen de VVNH laten uitvoeren door Stichting Probos. In het rapport ‘Afzetmarkten van gezaagd hout en platen in 2013 -Houtstromen VVNH en Nederlandse markt' is er een overzicht van de verdeling van gezaagd naaldhout, gezaagd tropisch hardhout, gezaagd gematigd hardhout, tropisch en niet-tropisch plaatmateriaal per marktsegment.
VVNH-leden kunnen het complete rapport hier downloaden.
 
Dit onderzoek is onderdeel van een bredere studie die door Probos is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie I&M, FSC Nederland en VVNH en inzicht geeft in de totale houtmarkt in Nederland naar marktsegment met speciale aandacht voor duurzaam geproduceerd hout. De VVNH-detailstudie vloeit voort uit de wens binnen de VVNH om meer inzicht te krijgen in de houtmarkt. Deze detailstudie is bedoeld als VVNH-baseline voor houtvolumes (gezaagd hout en plaatmateriaal) die op de Nederlandse markt worden ingezet binnen verschillende afzetmarkten. Deze baseline kan gebruikt worden om in de toekomst trend in de houtmarkt te kunnen vaststellen en desgewenst als benchmark voor individuele bedrijven.

CTH Plaatmateriaal

Op 18 maart start de 3-daagse module Plaatmateriaal van de opleiding Commercieel Technische medewerker Houthandel.

Doel van de cursus is het opdoen van praktische toepasbare kennis van plaatmaterialen en oriëntatie op de plaatmaterialenmarkt.

Binnen dit moduul worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Handel en afzet
  • Houtachtige plaatmaterialen
  • Mineraalgebonden platen
  • Kunststofplaten
Voor meer informatie en aanmelden klik hier.

Meld u aan voor de VVNH-regiobijeenkomsten!

Van 25 maart tot 8 april vinden er regiobijeenkomsten plaats van de VVNH. Leden zijn van harte uitgenodigd! Er spelen meerdere belangrijke onderwerpen en ontwikkelingen waarover het bestuur en het secretariaat graag het gesprek met u de leden aangaan. Zo staan onder andere de samenwerkingen met de Hibin (onder BouwtoeleveringNL) en de NBvT op het programma, evenals de onderhandelingen om tot een nieuwe CAO voor de houthandel te komen. De bijeenkomsten vinden plaats bij de Van der Valk Hotel & Restaurants. Zoals gebruikelijk wordt het informatieve programma afgesloten met een borrel en - bij voldoende animo - met een diner. Bekijk de uitnodiging en meld u nu aan!
 
Data en locaties:

Woensdag 25 maart Haarlem (Toekanweg 2, 2035 LC | www.hotelhaarlem.nl
Donderdag 26 maart Zwijndrecht (Veerweg 10 , 3336 LM | www.hotelara.nl

Woensdag 1 april Eindhoven (Aalsterweg 322, 5644 RL | www.hoteleindhoven.nl
Donderdag 2 april Hengelo (Bornsestraat 400, 7556 BN | www.hotelhengelo.nl
Woensdag 8 april Wolvega (Atalanta 10, 8472 CA | www.hotelwolvega.nl

Instructiefilm 'Triplex voor betonbekistingen'

Instructiefilm BetontriplexHet juiste gebruik van de betontriplex levert betere kwaliteit, minder faalkosten en tevreden klanten op. In de instructiefilm worden tips gegeven hoe je betontriplex goed kunt toepassen.
Lees verder...
(alleen toegankelijk voor leden)

Vooraankondiging VVNH regiobijeenkomsten

Eind maart en begin april 2015 worden er regiobijeenkomsten voor VVNH leden georganiseerd. De bijeenkomsten vinden vanaf 16.00 uur plaats bij de Van de Valk Hotel & Restaurants op de ondergenoemde locaties en data.
 van der Valk Haarlem
Woensdag 25 maart, Haarlem
Donderdag 26 maart, Zwijndrecht
Woensdag 1 april, Eindhoven
Donderdag 2 april, Hengelo
Woensdag 8 april, Wolvega
 
De officiële uitnodiging voor de bijeenkomst(en) wordt binnenkort per mail verstuurd.
Noteer de datum alvast in uw agenda!

Winnaar Houtarchitectuurprijs 2014 ook winnaar Nederlandse Bouwprijs 2015

Rotterdam Centraal StationRotterdam Centraal Station van Team CS werd maandag 9 februari verkozen tot winnaar van de Nederlandse Bouwprijs 2015 in de categorie ‘Gebouwen'. Het ontwerp wordt alom geprezen om haar internationale allure. Hout speelt daarbij een belangrijke rol.
Lees verder ...

Loonsomopgave 2014

VVNH leden worden verzocht hun loonsomopgave 2014 vóór 6 maart a.s. in te vullen. Het digitale formulier (met toelichting) is te vinden op het besloten deel van de VVNH website. Na inloggen kan het formulier worden ingevuld. Heeft u de inloggegevens niet meer, dan kunt u deze opvragen bij het secretariaat, 036-5321020|info@vvnh.nl.

Ledenvergadering Koninklijke VVNH | 26 november 2014 | Kameryck te Kamerik

26 november a.s. vindt de VVNH ledenvergadering plaats bij Kameryck te Kamerik. Vanaf 15.30 uur bent u van harte welkom. Om 16.00 uur start de vergadering.

Bekijk de uitnodiging!
U kunt zich hier aanmelden.

Graag tot ziens op 26 november.

VVNH jaarverslag 2013

Doe mee met het jaarverslag van de VVNH

VVNH maakt duurzaamheidsambitie waar

In 2013 is 86% van de 1,9 miljoen m3 hout dat de houtondernemingen aangesloten bij de VVNH importeren en verhandelen aantoonbaar duurzaam. Dit hout is voorzien van een FSC- of PEFC-keurmerk voor duurzaam bosbeheer. Daarmee is de doelstelling om per 2015 85% van het geïmporteerde hout en plaatmateriaal uit aantoonbaar duurzaam beheerd bos te betrekken, reeds gehaald. Zolang de 100% niet gerealiseerd is, blijft de branche zich inzetten om de vraag naar duurzaam hout te stimuleren
Lees het persbericht
Bekijk de rapportage

Extra voor scholing en werkgelegenheid

Houthandel stelt geld beschikbaar voor scholing en werkgelegenheid. CAO partijen hebben besloten het plan '(Alle) Hout werkt voor jou!' voor 2014 voort te zetten.
Lees verder op houtopleidingscentrum.nl ...

Houtondernemingen voorzien licht herstel

Na vijf jaar crisis in de bouw verwachten de Nederlandse houtondernemingen in 2014 licht omzetherstel. Leden van de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) voorzien een lichte groei van 0,4%. In 2013 werd nog een omzetdaling van 9,7% geïncasseerd. Verder spreekt uit de door USP Marketing Consultancy uitgevoerde conjunctuurmeting dat herstel zeer geleidelijk zal komen.
Lees verder ...

Vrienden #vanhout Beste Houtpromotor 2013

De Vrienden #vanhoutDe lezers van het vakblad Houtwereld hebben de generieke houtcampagne De Vrienden #vanhout uit vijf genomineerden gekozen tot Beste Houtpromotor 2013. Van de in deze categorie 2071 uitgebrachte stemmen, gingen er 698 (34%) naar de multimedia campagne die duurzaam houtgebruik onder de aandacht brengt.
De campagne Vrienden #vanhout is een gezamenlijk initiatief van bedrijven en organisaties in de bouw- en houtkolom. Een tv-commercial is in het najaar driehonderd keer te zien geweest op de Nederlandse televisie door 10,6 miljoen kijkers. Tegelijkertijd is er via speciale Twitter- en Pinterest-kanalen gebouwd aan een fanclub van hout. Er zijn plannen de campagne in 2014 voort te zetten.
De stemmers omschreven de campagne als 'mooi', 'aansprekend', 'eigentijds' en 'positief'. Ook het feit dat het om een branche-initiatief ging en een goed gecoördineerde aanpak beviel de stemmers. "Een duidelijke campagne met liefde voor hout," aldus een van de citaten. En: "Hout wordt nog altijd onderschat als duurzame grondstof en in de vele toepassingsmogelijkheden waar het geschikt voor is. Dit is een mooi stukje promotie richting de eindgebruikers."
De andere genomineerden in deze categorie waren: Accys Technologies, Alblas Houthandel Moordrecht, Houthandel De Vechtstreek te Weesp en Peter Swager van Foreco Dalfsen.

Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’ ondertekend

Hout uit duurzaam beheerd bos moet de norm worden in Nederland. Dat is de ambitie van de Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’ die 20 juni in Nieuwspoort te Den Haag is ondertekend. Maar liefst 27 partijen slaan de handen ineen om de keuze voor hout uit duurzaam beheerd bos zo gemakkelijk mogelijk te maken. Naast de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken en de houtsector tekenen ook een groot aantal branches in de bouw-, meubel- en retailketen, FNV Bouw, CNV Vakmensen, het Initiatief Duurzame Handel en Tropenbos International de Green Deal.
Lees het persbericht

TimberChecker: vraagbaak en adviesloket over de EU houtverordening

Vanaf 3 maart 2013 is de EU houtverordening (EUTR) van kracht. De VVNH is van het begin af aan betrokken geweest bij de totstandkoming van de EUTR. Met het ingaan van de verordening is het verboden om illegaal gewonnen hout of houtproducten op de markt te brengen in de Europese unie. De VVNH juicht de komst van de verordening toe en werkt met haar leden al jaren aan het tegengaan van de handel in illegaal hout. Wel waakt de VVNH voor de administratieve lasten die de verordening voor haar leden met zich meebrengt. De VVNH ondersteunt waar mogelijk leden met de praktische implementatie. Daarvoor is de stichting TimberChecker opgericht en de aanvraag ingediend om als ‘Monitoring Organisation’ op te kunnen treden. Naast meerdere informatiebijeenkomsten hebben leden een informatiepakket ontvangen met onder andere een praktisch stappenplan voor de due diligence procedure.
Lees verder (alleen toegankelijk voor leden)
Lees het persbericht