Stapels hout

De belangrijkste afzetkanalen van de importerende houthandel zijn woningbouw, grond-, weg- en waterbouw (GWW) en de doe-het-zelfsector.Elk afzetkanaal kent zijn eigen toepassingsgebieden en heeft daarmee zijn eigen specifieke aandachtpunten. In de woningbouw wordt veel naaldhout constructief toegepast. Daarnaast worden kozijnen, ramen en deuren veelal in loofhoutsoorten oftewel hardhoutsoorten uitgevoerd. Onderwerpen als Europese en nationale normering en certificering van technische eigenschappen, visuele en machinale sterktesortering van constructiehout, houtverduurzaming, brandwerendheid van houtsoorten, CE-markering en inbraakwerendheid van gevelelementen (het samenstel van ramen, deuren en kozijnen)krijgen voortdurend aandacht. Daarnaast zoekt de VVNH met haar leden ook naar nieuwe - nog relatief onbekende - houtsoorten. De geschiktheid hiervan voor de genoemde afzetkanalen moet veelal nog worden aangetoond. Onderzoeken naar de duurzaamheid, bewerkbaarheid, elasticiteit, buigsterkte en lijm- en afwerkbaarheid worden in opdracht van de VVNH in nauwe samenwerking met de gebruikersgroepen,zoals de NBvT of Rijkswaterstaat DWW, door SHR Hout Research en/of TNO Bouw uitgevoerd.