Stapels hout

Doel van de VVNH is de belangenbehartiging van haar leden op economisch/commercieel, sociaal (in de ruimste zin) en milieugebied. Ook op technisch vlak coördineert en ondersteunt zij, omdat de groothandel in hout voor haar afnemers ook bewerkingen verricht als schaven, zagen, vingerlassen, verduurzamen en drogen.
Het werkterrein van de VVNH gaat verder dan dat van haar eigen leden. Ten behoeve van de hele bedrijfstak worden activiteiten geïnitieerd en uitgevoerd. Voorbeelden daarvan zijn:

  • CAO-onderhandelingen namens de hele bedrijfstak;
  • maatregelen voor een betere structuur van de totale branche;
  • activiteiten gericht op een technisch, economisch, esthetisch en sociaal verantwoord houtgebruik.

De milieuproblematiek rond hout wordt door de VVNH in de breedste zin aangepakt, zowel op bedrijfstakniveau als voor het individuele bedrijf.