Stapels hout

Betontriplex goed toegepast?! - Daar Hou(d)t ik van -


Het juiste gebruik van de betontriplex levert betere kwaliteit, minder
faalkosten en tevreden klanten op. In de instructiefilm worden tips gegeven
hoe je betontriplex goed kunt toepassen. Deze is via de QR-code te
bekijken of klik hier.
   

QR-code betontriplex

  

Algemene informatie is te vinden in de Houtwijzer ‘Houtachtige
plaatmaterialen - richtlijnen voor gebruik en verwerking -‘en een A5
flyer die de algemene richtlijnen verkort weergeeft. De instructiefilm
Betontriplex goed toegepast?! is een initiatief van sectiebestuur
Plaatmateriaal van de Kon. VVNH in samenwerking met Centrum Hout.
  

Wilt u meer informatie over de toepassing van betontriplex? Raadpleeg dan uw plaatmaterialenleverancier of neem contact op met de Houtinformatielijn van Centrum Hout (tel. 0900 5329946 (€ 0,15 p/m)).

    
Ventileren en dilateren
  

Op donderdag 7 februari, tijdens de Internationale Bouwbeurs 2013, is de mini-campagne ‘Ventileren & dilateren’ van start gegaan. Dit op initiatief van sectiebestuur Plaatmateriaal.
Doel van deze campagne is gebruikers van plaatmateriaal te wijzen op hoe eenvoudig het is om goed met houtachtige plaatmaterialen om te gaan. Daarmee kunnen veel claims worden voorkomen, hetgeen de aannemer veel tijd en geld bespaard en, wellicht in deze tijd nog veel belangrijker, zorgen voor een tevreden opdrachtgever. Want ventileren en dilateren is een kleine moeite en levert een groot effect.
   

sticker pm

    

Het juiste gebruik van de houtachtige plaatmaterialen te vangen in de Houtwijzer ‘Houtachtige plaatmaterialen - richtlijnen voor gebruik en verwerking -‘. Daarnaast is er een A5 flyer ontwikkeld die deze algemene richtlijnen verkort weergeeft, inclusief bijbehorende illustraties. Hierin wordt ingegaan op het op juiste wijze opslaan en transporteren, zagen, afronden, monteren en afwerken van de platen. De richtlijnen kunnen middels een folderhouder eenvoudig van de balie worden meegenomen of door de leverancier bij de plaatmaterialen worden gevoegd als ze naar de bouwplaats gaan. Is de informatie onverhoopt toch niet aanwezig? Dan is er een sticker die u op het plaatmateriaal kunt aanbrengen waarop een QR-code verwijst naar een speciaal voor de campagne ontwikkelde instructiefilm.

Meer informatie over plaatmaterialen: via uw plaatmaterialenleverancier of de Houtinformatielijn van Centrum Hout (tel. 0900 5329946 (€ 0,15 p/m)).
  

Meer informatie over de campagnemiddelen: secretaris sectie Plaatmateriaal: Eric de Munck (e.de.munck@centrum-hout.nl) of tel. 036 5329821.