Stapels hout

Jaarlijks rapporteren de leden van de VVNH het aandeel aantoonbaar duurzaam van de totale houtinkoop / -import. Daarmee wordt inzichtelijk in hoeverre de gestelde ambities worden gerealiseerd. De gegevens worden verwerkt in een rapportage die extern wordt uitgedragen. Probos verzorgt de monitoring voor de VVNH. Jaarlijks worden steekproefsgewijs een aantal leden gecontroleerd.

Duurzame VVNH importRapportage over 2010

Rapportage over 2009

Rapportage over 2008

Rapportage over 2007

Rapportage over 2006

 

 

 

 


Om zo transparant mogelijk te zijn en leden te stimuleren actief de overstap naar verantwoord hout te maken, worden ook de individuele resultaten extern inzichtelijk gemaakt. Per productgroep (naaldhout, plaatmateriaal en hardhout) zijn doelen vastgesteld: In 2015 is 100% van het naaldhout, 85% van het plaatmateriaal en 59% van het hardhout aantoonbaar duurzaam (FSC, PEFC). In het overzicht kunt u zien hoe de VVNH leden scoren ten opzichte van de gestelde doelen per productgroep, oftewel het percentage dat men al gerealiseerd.

Rekenvoorbeeld:
De doelstelling voor het aandeel aantoonbaar duurzaam hardhout in 2015 is 50%. Van het hardhout dat bedrijf X importeert, is in 2010 20% aantoonbaar duurzaam en voorzien van een keurmerk (FSC, PEFC). In het overzicht vindt u bij dit bedrijf 40% ((20:50)X100). Bedrijf X heeft in 2010 40% van de hardhoutdoelstelling gerealiseerd.

Duurzame import 2010:

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met Paul van den Heuvel (036 5321020, p.vandenheuvel@vvnh.nl)