img

Ingelaste ledenvergadering VVNH| 22 maart 2017

21 februari jl. is er een uitnodiging aan de leden verstuurd voor de ingelaste ledenvergadering van de VVNH. Deze zal plaatsvinden op woensdag 22 maart a.s. in Hotel Ernst Sillem Hoeve te Den Dolder.

De ledenvergadering zal vooral in het teken staan van de nieuw op te richten Federatie met de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT).

De vergadering begint met een gezamenlijke deel voor de VVNH en NBvT leden waar de plannen zullen worden gepresteerd. Daarop aansluitend vergaderen de beide verenigingen apart en is men in de gelegenheid om ‘in eigen kring’ erover door te praten. Het gepresenteerde plan ligt ter goedkeuring aan de VVNH en NBvT leden voor.

De aanwezigheid en inbreng van de leden zijn van groot (hout)belang en wordt zeer op prijs gesteld!
Meld u hier aan.

Programma
15.30 uur    : Ontvangst
16.00 uur    : Gezamenlijk programma VVNH en NBvT
17.00 uur    : Start ledenvergadering VVNH
18.00 uur    : Borrel
18.30 uur    : Walking Dinner

Thema's

Het laatste nieuws

Bekijk alles