img

Ledenvergadering Koninklijke VVNH| 22 maart 2017

22 maart a.s. vindt de VVNH ledenvergadering plaats met daaraan voorafgaand een gezamenlijk programma met de NBvT bij Ernst Sillem Hoeve te Den Dolder.

Sinds de vorige ledenvergaderingen in november 2016 hebben de beide besturen samen stappen gezet om de samenwerking nader in te vullen. Met het ondertekenen van de intentieverklaring werd het voornemen bekrachtigd om hiervoor een federatie op te richten. De federatie behartigt - na instemming door de leden van de NBvT en VVNH - in het vervolg de houtbelangen en daarmee óók uw houtbelang! Uw mening is belangrijk, meld u daarom aan!

Vanaf 15.30 uur is de ontvangst, waarna om 16.00 uur het gezamenlijke programma voor de leden van de VVNH en NBvT begint. Aansluitend hierop vindt de besloten VVNH ledenvergadering plaats. 

Programma
15.30 uur    : Ontvangst
16.00 uur    : Gezamenlijk programma VVNH en NBvT
17.00 uur    : Start ledenvergadering VVNH
18.00 uur    : Borrel
18.30 uur    : Walking Dinner

De agendastukken zijn beschikbaar via het besloten deel van de VVNH website of bij het secretariaat op te vragen via a.olthof@vvnh.nl

Graag tot ziens op 22 maart.

Thema's

Het laatste nieuws

Bekijk alles