Stapels hout

Legaliteit, EUTR en TimberChecker

Het VVNH-standpunt: De VVNH is tegen illegaal gekapt hout, - tegen de import van illegaal gekapt hout en vóór een internationale-, mondiale aanpak van het probleem en vóór een geharmoniseerde en daarmee in alle EU-lidstaten gelijke invoering en handhaving van de op 3 maart 2013 in werking getreden European Timber Regulation (EUTR: EU Houtverordening nr. 995/2010).

De leden van de VVNH hebben zich door het tekenen van een strikte gedragscode verplicht uitsluitend legaal hout op de markt te brengen en bij voorkeur hout te verhandelen afkomstig uit aantoonbaar duurzaam beheerde bossen. De VVNH zet actief stappen dit te bereiken en ontwikkelt proactief en in samenwerking met vooraanstaande nationale en internationale organisaties, methoden en hulpmiddelen om de handel in hout van illegale herkomst aan te pakken.

Oorzaak en gevolgen
Hout dat niet volgens geldende nationale en internationale wet- en regelgeving op de markt wordt gebracht, doet afbreuk aan verantwoord bosbeheer en vormt een bedreiging voor bossen als natuurlijke hulpbron. Het dumpen van goedkoop illegaal hout verstoort de vrije markt en belemmert een eerlijke prijsvorming. Indirect bedreigt het een deel van de werkgelegenheid in de herkomstlanden; de substantiële inkomstenderving staat een duurzame regionale ontwikkeling op lange termijn in de weg. De schattingen over het aandeel illegaal hout lopen sterk uiteen, afhankelijk van land en geraadpleegde bron. Duidelijk is echter dat dit probleem vraagt om een daadkrachtige en mondiale aanpak.

De VVNH richt de aandacht en de activiteiten vooralsnog op voor de Nederlandse markt belangrijke (sub) tropische producentenlanden. Zij vragen onze aandacht door het veelal ontbreken van eenduidige wet- en regelgeving en/of een niet-adequate handhavingsstructuur (kennis, financiën en controlesystemen). Hoewel de primaire verantwoordelijkheid ten aanzien van illegaliteit bij het betreffende land ligt, doet de VVNH al het mogelijke om het probleem te helpen tackelen.