In memoriam K.W. Kuperus

- 9 april: Pensioenregeling hoger gesalarieerden, Branche RIE, Arbobalans 2020 podcast

- 14 april: Digitale cursus Veilig en Gezond Werken, EVD dagen, Subsidie MDIEU en meer

26 maart is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

- 3 maart: Reactie op Nieuwsbericht bonden
- 5 maart: aanleverdata pensioenaangifte, VCR methode loon, 80-90-100 regeling en meer
- 12 maart: premieheffing en AVV cao Fonds O.O.&A., Inspectie Arbo verplichtingen en meer
- 19 maart: Cao, Verhoging pensioenafspraken, Vertrouwenspersoon en meer
- 26 maart: Representativiteit, Inspectie ISZW, Preventief testen corona en meer

VVNH leden worden gevraagd de enquête 'Arbo verplichtingen' in te vullen inzake controle Inspectie SZW.

26 februari is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

- 11 februari: VCR-methode loonberekening, overlijdensrisicoverzekering excedentsalaris, premieheffing 2021 Fonds O.O.& A. en meer.
- 19 februari: Cao-onderhandelingen. Versoepeling RVU-heffing, Arbobesluit en corona en meer
- 26 februari: Controle Inspectie SZW, VVNH enquête Arbo, Cao onderhandelingen en meer

29 januari is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

- 22 januari: cao onderhandelingen, podcast RI&E, uitbreiding steun- en herstelpakket corona en meer

- 11 januari: Vraag BPF Meubel lidmaatschapsnummer VVNH

18 december is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

Op 11 en 15 december 2020 zijn er Nieuwsflitsen aan de leden verstuurd met onder andere de volgende onderwerpen:

- Lockdown: Houthandel geen winkel
- Sociale premies 2021, nieuwsbrief loonheffingen 2021, pensioenaangifte en meer

Op 10, 20, 27 en 30 november 2020 zijn er Nieuwsflitsen aan de leden verstuurd.

Bekijk de onderwerpen.

Paginering