Op 3 april 2020 is er een Nieuwsflits aan de leden verstuurd met onder andere de volgende onderwerpen:

- Nadere invulling NOW
- Corona info UWV
- Veel gestelde vragen over financiële regelingen

Op 27 maart 2020 is er een Nieuwsflits aan de leden verstuurd met onder andere de volgende onderwerpen:

- Uitstel van betaling belastingen
- Pensioenfonds Meubel komt u tegemoet met betalingsregeling
- UWV neemt betaling pensioenpremie bij faillissement over
- en meer ...

25 maart is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

Op 20 maart 2020 is er een Nieuwsflits aan de leden verstuurd met onder andere de volgende onderwerpen:

- Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
- Aanvragen transitievergoeding bij ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid
- Afloop cao en meer.

Op 13 en 16 maart 2020 zijn er Nieuwsflitsen aan de leden verstuurd met onder andere de volgende onderwerpen:

- Corona crisis
- Pensioenaangifte tijdig aanleveren
- Aanleveren loongegevens Pensioenfonds Meubel

28 februari is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

Op 21 februari 2020 is er een Nieuwsflits aan de leden verstuurd met de volgende onderwerpen:

- Aanleveren loonsomgegevens aan Pensioenfonds
- Hout Mooi Werk 2020!

Op 7 februari 2020 is er een Nieuwsflits aan de leden verstuurd met onder andere de volgende onderwerpen:

- Afrekening pensioenpremie 2019 door Pensioenfonds Meubel
- EVD-dagen en meer.

29 januari is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

Op 29 januari 2020 is er een Nieuwsflits aan de leden verstuurd met onder andere de volgende onderwerpen:

- Verhoging pensioenuitkeringen en -aanspraken;
- Houthandelsbelang in pensioenfonds Meubel geborgd;
- Inspectie Ongewenst Gedrag;
- WAB: oproepkrachten;
- Aanpassing loontabellen per 1 januari 2020;
- Duurzame inzetbaarheid.

Op 16, 17 en 20 januari 2020 zijn er Nieuwsflitsen aan de leden verstuurd met de volgende onderwerpen:

- Eigen pensioenregeling binnen pensioenfonds meubel
- Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling
- Cao-onderhandelingen;
- Inspectie beleid ongewenst gedrag en meer

Binnen de houthandel loopt al enige tijd een door Sivag geïnitieerd project Duurzame Inzetbaarheid. 25 pilotbedrijven hebben zich voor dit project gemeld. Bij deze bedrijven is eerst een probleemanalyse gemaakt waarna samen met adviseur Charly Green acties zijn ingezet. Voor deze acties heeft de Stichting Sivag ESF-subsidie ontvangen. Op 23 januari a.s. komen deze bedrijven bij elkaar om ervaringen uit te wisselen.

Paginering