Nieuwsflits VVVNH

Nieuwsflits VVNH - november 2020

VVNH wil de nieuwsvoorziening naar de leden versnellen en nog actueler maken. In de Nieuwsflits worden berichten opgenomen die door inhoud en actualiteit niet kunnen wachten tot opname in een volgende editie van de (maandelijkse) nieuwsbrief.

In november zijn onderstaande Nieuwsflitsen verschenen:

30 november

 • Mondkapjesplicht houthandel met balieverkoop

 

27 november

 • Bedrijfstak Pensioenfonds Houthandel geliquideerd
 • Correctie loontabel
 • Opbouw vakantiedagen bij 80, 90, 100-regeling
 • Kerstgeschenk

 

20 november

 • Prognose loonkostenstijging 2021
 • Cao-lonen per 1 januari 2021
 • Toeslagen per 1 januari 2021
 • Kostenvergoedingen per 1 januari 2021
 • Cao-loongrens 2021
 • Wettelijk minimumloon per 1 januari 2021
 • Verjaring / verval vakantierechten
 • Invulling snipper-/vakantiedagen en roostervrije tijd
 • Periodieke verhogingen
 • Inzetbaarheid van werknemers van 45 jaar en ouder meenemen bij functioneringsgesprek
 • Vorstverlet
 • NOW 3.0
 • Interview financiële effecten BAL biomassa-installaties
 • Campagne Duurzame Inzetbaarheid
 • HOC-cursussen 2021

 

10 november

 • Basisinspectie Module (BIM) blootstelling aan dieselmotoremissie
 • Branche RIE
 • Kenniscentrum Bouwtoelevering komt naar u toe!
 • Vooraankondiging Managementopleiding Industrieel Bouwen met Hout
 • EVD dagen gaan niet door
 • Pilot sensormeting uitgesteld

 

De Nieuwsflits staat op het besloten deel van de VVNH website onder Leden – Mededelingen. P&O medewerkers van een lidbedrijf kunnen met toestemming van de directie de Nieuwsflits rechtstreeks ontvangen door aanmelding via info@vvnh.nl.

Het laatste nieuws

Bekijk alles