Stapels hout

VVNH conjunctuurmeting

De Koninklijke VVNH laat in samenwerking met de Koninklijke Hibin het onderzoeksbureau Buildsight tweemaal per jaar een conjunctuurmeting onder de leden uitvoeren.

De meting is bedoeld om inzicht te krijgen in hoe het
met de hout- en bouwmaterialenhandel gaat en hoe de landelijke bouwontwikkelingen en factoren daarop van invloed zijn, maar daarnaast ook om meer zicht te krijgen op de regionale ontwikkelingen. Buildsight, gespecialiseerd leverancier van kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de bouwsector, leidt het conjunctuuronderzoek en verrijkt de resultaten met gegevens uit haar Buildsight® database.

De uitslag van de meting wordt gekoppeld aan regionale ontwikkelingen en wordt geplaatst in het licht van algemene conjunctuurontwikkelingen en ontwikkelingen in de woning- en utiliteitsbouw. Voor leden betekent deze verdieping een kans om hun bedrijfsbeleid vorm te geven, onderbouwd door cijfers. De VVNH en Hibin leden kunnen met behulp van deze gedetailleerde informatie, hun bedrijfsbeleid nauwkeurig afstemmen op ontwikkelingen in hun eigen regio.

Tijdens de regionale bijeenkomsten (maart en november 2016) heeft de directeur van Buildsight, Michel van Eekert, een presentatie gehouden met conjunctuurcijfers over onder meer de woning- en utiliteitsbouw en de renovatie- en onderhoudsmarkt in de betreffende regio. Bijzonder was dat die presentatie tot op bouwdeelniveau inzicht gaf in regio specifieke ontwikkelingen.

Conjunctuurmeting 2016

U kunt de conjunctuurmeting Februari 2016 inzien en afdrukken door op de afbeelding te klikken (4,9 MB).
U kunt de conjunctuurmeting Oktober 2016 inzien en afdrukken door op de afbeelding te klikken (1,8 MB).