Stapels hout

De bedrijven van de VVNH-leden vallen onder het Besluit Hout en Bouwbedrijven van de Wet Milieubeheer. Daarnaast hebben de leden te maken met diverse, zowel in Europees als nationaal verband overeengekomen regels en verdragen. De regels die verbonden zijn aan de import van hout, hebben behalve op fiscale invoerrechtenregelgeving met name betrekking op het voorkómen dat hout van beschermde boomsoorten wordt geïmporteerd, het zogeheten CITES-verdrag,en op het voorkomen van het importeren en exporteren van bosaantastende organismen,
gereguleerd door zogeheten fytosanitaire regelgeving.