Stapels hout

Organisatie

Het bestuur van de vereniging ligt uitsluitend in handen van vakgenoten/handelaren. Onder de verantwoordelijkheid van het VVNH bestuur functioneren vier sectiebesturen en de Sociale Commissie. De sectiebesturen Hardhout, Naaldhout, Plaatmateriaal behartigen de belangen van de gelijknamige productgroepen en het bestuur van de Sectie Technische zaken behartigt de specialistische belangen van houthandelsbedrijven die zich mede toeleggen op de bewerking van hout. Het bestuur wordt bijgestaan door een negen personen sterk secretariaat dat (zowel collectief als individueel) ondernemingen informeert en assisteert op verschillende gebieden:

  • juridisch: verkoopvoorwaarden,contracten, incasso's, procedures;
  • sociale zaken: arbeidsvoorwaarden,arbeidsrecht, opleidingen, arbeidsomstandigheden;
  • economische zaken: bedrijfsvergelijking,calculatiesystemen, toepassing EDI, marktinformatie;
  • houtvoorzienings-/ontbossingsproblematiek:contact met overheden en leveranciersorganisaties;
  • importzaken: contingenten, invoerrechten,CITES, fytosanitair;
  • milieuzaken: milieuwet- en regelgeving,individuele bedrijfsadvisering;
  • technische zaken: houtbewerkingsmachines,energiebesparing geluidsreductie, bewerkingskosten.