Stapels hout

Bewust met hout

Hout, bomen, bos en milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gezien de rol die Nederland op de internationale houtmarkt speelt, is de VVNH een belangrijk aanspreekpunt voor overheden, milieuorganisaties en collega-brancheorganisaties in binnen- en buitenland.

Bossen zijn van levensbelang. Honderden miljoenen mensen wereldwijd zijn ervan afhankelijk voor hun levensonderhoud. In de bossen leeft 80% van alle planten en dieren en de bossen zijn leverancier van hout en papier. Bovendien zijn bossen belangrijk voor het klimaat. Wanneer we kiezen voor hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, kunnen we eeuwig gebruik blijven maken van de bossen. Wereldwijd zijn er twee keurmerken die duurzaam bosbeheer aantoonbaar en transparant maken: FSC en PEFC. De VVNH steunt deze twee initiatieven en roept alle schakels in de keten op gecertificeerd hout in te kopen en toe te passen.

Sinds 2003 legt de VVNH haar beleid met concrete doelstellingen in beleidsplannen vast. Deze opeenvolgende beleidsplannen met doelstellingen, uitvoering en natuurlijk de behaalde resultaten’, vindt u hier.