Blokken_Hout_DI

Bijeenkomst Duurzame Inzetbaarheid

Binnen de houthandel loopt al enige tijd een door Sivag geïnitieerd project Duurzame Inzetbaarheid. 25 pilotbedrijven hebben zich voor dit project gemeld. Bij deze bedrijven is eerst een probleemanalyse gemaakt waarna samen met adviseur Charly Green acties zijn ingezet. Voor deze acties heeft de Stichting Sivag ESF-subsidie ontvangen. Op 23 januari a.s. komen deze bedrijven bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Sonja van Hamersveld van Charly Green zal een presentatie houden over haar ervaringen bij andere bedrijven waar DI-trajecten hebben gelopen.

Ook andere dan de pilotbedrijven zijn welkom. Het moeten wel houthandels zijn. De bijeenkomst zal gehouden worden bij Van der Valk Hotel (Veluwezoom 45) te Almere, aanvang 13.00 uur.
 

Het programma is als volgt: 


13.00 - 13.30 uur

Inloop lunch


13.30 – 13.40 uur


Opening door Wirt Groen (voorzitter VVNH, lid Sociale Commissie, bestuurslid SIVAG en HOC)


13.40 – 13.50 uur


Voorstelrondje


13.50 – 14.20 uur


Presentatie door Sonja van Hamersveld van Charly Green. Zij vertelt over haar brede ervaring bij bedrijven waar DI-projecten zijn geweest.


14.20 – 15.15 uur


Van iedereen wordt verwacht dat hun ervaringen met het project worden gedeeld. Niet alleen positieve, maar ook negatieve.


15.15 – 16.15 uur


Evaluatie en hoe nu verder.


16.15 – 17.00 uur


Afsluiting met hapje en drankje.

 

Er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt zich aanmelden bij houtmooiwerk@sivag.nl.

Thema's

Het laatste nieuws

Bekijk alles