Stapels hout

Bouwregelgeving - Wat doet de VVNH voor haar leden?

De VVNH monitort en analyseert de ontwikkelingen op het gebied van (bouw)regelgeving (milieu, brand, constructies, gezondheid etc), informeert haar leden over toekomstige ontwikkelingen en bepaald samen met hen welke activiteiten nodig zijn om hen zo veel mogelijk te ontzorgen.

Voorbeelden daarvan zijn het uitwerken van verwerkingsvoorschriften van producten (Houtwijzers) in het kader van de Wet Kwaliteits Borging (WKB), of het uitvoeren van brandtesten om de prestaties van gevelbekledingen (EU brandklasse) te kunnen aantonen. Ook onderzoek naar sterkteklassen en beoordeling van tweede leven hout voor toepassing binnen de Circulaire Economie behoort tot de werkzaamheden van de VVNH.

Daarnaast vertegenwoordigt de VVNH haar leden in (inter-)nationale expertteams, commissies en klankbord- en werkgroepen om zo bij te dragen aan oplossingen om belemmering te voorkomen en kansen voor hout te benutten. Meer informatie over lidmaatschap VVNH en bouwregelgeving? Neem contact op met Eric D. de Munck, of bel: 036-5321020.