Stapels hout

Circulaire Economie

Hout als basis

Hout en houtproducten zijn van natuurlijke oorsprong en hebben als unieke eigenschap dat ze hernieuwbaar, dus van nature circulair zijn. Voorwaarde is dat de grondstoffen afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bronnen.

Deze eigenschap vinden we terug als één van de twee pijlers  van de Circulaire Economie (Ellen MacArthur) waarop het beleid van de Nederlandse overheid is gebaseerd: de ‘Biologische cyclus’. Daarnaast passen hout en houtproducten ook uitstekent in de tweede pijler, de Technische cyclus omdat zij eenvoudig repareerbaar, herbruikbaar en recyclebaar zijn. Omdat de hoeveelheid eindige bouwmaterialen dat op dit moment vrijkomt onvoldoende (32 – 40%) is om de bouw volledig ‘circulair’ te maken is aanvulling met hernieuwbare bio-based materialen essentieel.

De houtsector is voorstander van de Circulaire Economie en ziet daarvoor een belangrijke rol weggelegd. Daartoe is een statement geschreven over de circulaire economie. Daarnaast is de houtsector direct betrokken bij dit onderwerp via verschillende (norm)commissies en klankbordgroepen.