aandeel duurzaam tm 2022

Duurzame VVNH importen

Jaarlijks rapporteren de leden van de VVNH het aandeel aantoonbaar duurzaam hout van de totale inkoop / -import. De gegevens worden verwerkt in een rapportage die extern wordt uitgedragen. Probos verzorgt de monitoring voor de VVNH. 

Grafiek aandeel duurzaam geproduceerd hout op de markt gebracht door VVNH leden

 

 
De afgelopen jaren zijn tevens de duurzaamheidsprestaties van de individuele leden openbaar gemaakt. Voor de duurzaamheidsmonitoring over 2021 maakten VVNH en haar leden voor het eerst gebruik van het nieuwe systeem, Thémis genaamd. Dit nieuwe systeem verzamelt de informatie anders dan voorheen, waardoor individuele prestaties (nog) niet op brancheniveau kunnen worden gepresenteerd.

Duurzame import 2020: