Stapels hout

Duurzame VVNH importen

Jaarlijks rapporteren de leden van de VVNH het aandeel aantoonbaar duurzaam hout van de totale inkoop / -import. Daarmee wordt inzichtelijk in hoeverre de gestelde ambities worden gerealiseerd.

De gegevens worden verwerkt in een rapportage die extern wordt uitgedragen. Probos verzorgt de monitoring voor de VVNH. Jaarlijks worden steekproefsgewijs een aantal leden gecontroleerd.

aandeel duurzaam in 2017

Rapportage over 2018
Rapportage over 2017
Rapportage over 2016
Rapportage over 2015

 
Om zo transparant mogelijk te zijn en leden te stimuleren actief de overstap naar duurzaam hout te maken, worden ook de individuele resultaten extern inzichtelijk gemaakt. Per productgroep (naaldhout, plaatmateriaal en hardhout) zijn doelen vastgesteld: Voor 2016-2020 is 100% van het naaldhout, 90% van het plaatmateriaal en 65% van het hardhout aantoonbaar duurzaam (FSC, PEFC). In het overzicht kunt u zien hoe de VVNH leden scoren ten opzichte van de gestelde doelen per productgroep, oftewel het percentage dat men al gerealiseerd heeft.

Rapportageformulier
Het digitale rapportageformulier is te vinden via rapportage.bewustmethout.nl. Onder "Meer informatie" vindt u de antwoorden op uw eventuele vragen. De Excelsheet, waarmee de importen/inkopen tussentijds kunnen worden bijgehouden, kunt u hier downloaden.

Rekenvoorbeeld:
De doelstelling voor het aandeel aantoonbaar duurzaam hardhout in 2016 is 65%. Van het hardhout dat bedrijf X importeert, is in 2015 20% aantoonbaar duurzaam en voorzien van een keurmerk (FSC, PEFC). In het overzicht vindt u bij dit bedrijf 40% ((20:50)X100). Bedrijf X heeft in 2015 40% van de hardhoutdoelstelling gerealiseerd.

Duurzame import 2018: