Aandeel

Duurzame VVNH importen

Jaarlijks rapporteren de leden van de VVNH het aandeel aantoonbaar duurzaam hout van de totale inkoop / -import. De gegevens worden verwerkt in een rapportage die extern wordt uitgedragen. Probos verzorgt de monitoring voor de VVNH. AandeelDuurzaam

Rapportage over 2020
Rapportage over 2019
Rapportage over 2018
Rapportage over 2017
Rapportage over 2016
 
Om zo transparant mogelijk te zijn en leden te stimuleren actief de overstap naar duurzaam hout te maken, worden ook de individuele resultaten extern inzichtelijk gemaakt. In het overzicht kunt u zien hoe de VVNH leden scoren ten opzichte van de gestelde doelen per productgroep, oftewel het percentage dat men al gerealiseerd heeft.

Duurzame import 2020: