Ere-voorzitters Cees Boogaerdt en Harry Gras geridderd

Ere-voorzitters Cees Boogaerdt en Harry Gras geridderd

Ere-voorzitters Cees Boogaerdt en Harry Gras geridderdNa afloop van de VVNH ledenvergadering op 15 juni jl. zijn in kasteel Woerden de VVNH ere-voorzitters, de heren Cees Boogaerdt en Harry Gras, door de heer Christiaan van der Kamp, burgemeester van de gemeente Bodegraven – Reeuwijk, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje  Nassau.

In zijn toespraak memoreerde de heer Van der Kamp de vele verdiensten van de beide ere-voorzitters voor het houtvak in het algemeen en de Koninklijke VVNH in het bijzonder.

Hij stond o.a. stil bij de vele cao’s die door Cees Boogaerdt, als voorzitter van de Sociale Commissie van de VVNH, samen met de vakbonden voor de Nederlandse houthandel zijn afgesloten en natuurlijk bij zijn inzet voor het onder duurzaam beheer brengen van met name tropische bossen.

Harry Gras is geridderd voor zijn vele werkzaamheden en inzet voor het naaldhoutvak. Zowel zijn nationale inzet op onder andere het gebied van normering evenals zijn internationale inzet tijdens de jaarlijkse International Softwood Conferences werden door de burgemeester geroemd.

De Koninklijke VVNH is de beide ere-voorzitters veel dank verschuldigd. Ook langs deze weg feliciteren wij hen met de toegekende onderscheidingen.

Ere-voorzitters Cees Boogaerdt en Harry Gras geridderd

 

 

Het laatste nieuws

Bekijk alles