website Ri&E Houthandel

Erkende RI&E Houthandel

De branchespecifieke RIE van de houthandel is geactualiseerd en er is opnieuw erkenning verleend. De erkenning blijft 3 jaar geldig.

Bedrijven met maximaal 25 werknemers komen in aanmerking voor toetsingsvrijstelling als de branche RIE wordt gebruikt. Grotere bedrijven moeten de RIE nog laten toetsen door een gecertificeerde deskundige.
De RIE bevat alle risico’s  die in de houthandel voorkomen zoals houtstof, lawaai, dieselemissie etc..
Aan de hand van de RIE kunt u een inventarisatie van de risico’s in uw bedrijf maken. U zult de risico’s ook nog moeten evalueren en een plan van aanpak maken.
De branche RIE kunt u vinden op www.rie.nl/instrumenten/houthandel/.