img

Harry Gras benoemd tot erevoorzitter van de VVNH

Tijdens de VVNH ledenvergadering op 24 november jl. werd de heer Harry Gras door het bestuur en de leden voor zijn jarenlange inzet voor de organisatie bedankt en benoemd tot erevoorzitter van de VVNH. Hij ontving de titel en de bijbehorende oorkonde en gouden VVNH dasspeld uit handen van de nieuwe voorzitter van de VVNH, de heer Wirt Groen.

Harry Gras treedt als erevoorzitter in de VVNH voetsporen van de heren H.W.F. Scholte, J.N. van de Stadt, K.W. Kuperus en C. Boogaerdt, allen voorzitters die voor de VVNH veel hebben betekend.

dhr. Gras ontvangt goeden speldDe betrokkenheid van Harry Gras bij de VVNH gaat ver terug. Hij werd in 1987 bestuurslid van de sectie Naaldhout, waar hij in 1997 tot voorzitter werd gekozen. Van deze sectie is hij 12 jaar - tot 2009 - voorzitter gebleven. In 1998 trad hij toe tot het VVNH bestuur waar hij in 2012 Cees Boogaerdt als voorzitter opvolgde.

Vanuit deze posities heeft hij de VVNH in vele overleggen vertegenwoordigd en heeft hij een groot aantal processen begeleid. Het gaat te ver om hier bij alle onderwerpen stil te staan, maar zijn jarenlange betrokkenheid bij- en zijn inzet voor de NEN–KVH commissie, - zijn inzet voor de jaarlijkse International Softwood Conference, - zijn inbreng bij de totstandkoming van de samenwerking met Hibin in de federatieve vereniging BouwtoeleveringNL en de samenwerking met NBvT om te komen tot een nieuwe houtkoepel, dienen hier zeker te worden vermeld.

Ook op deze plaats bedanken wij onze nieuwe erevoorzitter voor zijn jarenlange inzet voor de leden en de vereniging.

Dhr. Gras ontvangt oorkonde

 

Thema's

Het laatste nieuws

Bekijk alles