GPIlogo

Invoering Generieke Poortinstructie per 1 april 2019

GPI-PagOp veel bouwplaatsen geldt per 1 april de Generieke Poortinstructie

De Generieke Poortinstructie (GPI) is bedoeld voor het creëren van één toegangssysteem voor alle bouwplaatsen. De GPI wordt per 1 april 2019 ingevoerd. De poortinstructie is geïnitieerd door alle bouwbedrijven die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) hebben ondertekend. De aangesloten bedrijven willen er zo voor zorgen dat op iedere bouwplaats dezelfde veiligheidseisen gelden. Dat is wel zo helder. Bovendien scheelt deze eenduidigheid alle betrokkenden uiteindelijk veel tijd én geld: toeleveranciers, monteurs en installateurs hoeven zich niet meer te verdiepen in de veiligheidsinstructies van alle afzonderlijke bouwplaatsen. Dankzij het veiligheidscertificaat dat GPI afgeeft, kan de leverancier aantonen dat haar medewerkers de veiligheidseisen kennen en onderschrijven. De GPI is belangrijk, want vanaf 1 april 2019 worden alleen leveranciers met een certificaat op de bouwplaats toegelaten. Het certificaat is 1 jaar geldig.  

Waarom de GPI?
Poortinstructies zijn instructies die alle medewerkers die een bouwplaats willen betreden, vooraf moeten hebben gevolgd en waarbij een toets wordt afgelegd. Op die manier worden alle professionals op de bouwplaats zich meer bewust van de veiligheid en ontstaat meer duidelijkheid voor medewerkers over wat van hen wordt verwacht als het gaat om veiligheid op een bouwplaats. De gloednieuwe Generieke Poortinstructie moet veilig gedrag op de bouwplaats verder verbeteren. Doordat de GPI gelijk is voor alle aangesloten bedrijven en bouwplaatsen komt er meer duidelijkheid over het gewenste veiligheidsgedrag op alle bouwplaatsen van verschillende bedrijven. Al heel veel bouwbedrijven hebben zich bij dit initiatief aangesloten. GPI streeft naar een landelijke dekking.

Hoe werkt het?
Het bedrijf dat de bouwplaats (of meerdere bouwplaatsen) vanwege werkzaamheden of leveranties moet betreden, maakt een bedrijfsaccount aan op de website van GPI. U kunt, afhankelijk van het type bouwplaats die uw werknemers het meest betreden, kiezen uit drie verschillende categorieën GPI:

  • GPI Infra: voor leveranties aan bouwplaatsen grond, weg, rail en waterbouw
  • GPI B&U: voor leveranties aan projecten burger en utiliteitsbouw.
  • GPI Installatie: deze meest uitgebreide poortinstructie is bedoeld voor bedrijven die bouwplaatsen en projecten bezoeken die alle categorieën beslaan. Dus zowel infra, burger en utiliteitsbouw als bestaande bouw zijn hiermee afgedekt.

 

Als u de categorie GPI heeft gekozen die voor uw bedrijf het best van toepassing is, koopt en ontvangt u, per aangemelde werknemer, een inlogcode. De medewerker krijgt via de inlogcode toegang tot de instructiefilm waarin de veiligheidseisen voor deze categorie bouwplaats worden uitgelegd. De GPI is in zes talen beschikbaar, de bijbehorende toets kan in 17 talen gemaakt worden. Op de site van GPI vindt u ook een functie waarmee de vragen kunnen worden voorgelezen.

Het toetsen van de kennis over de voorschriften gebeurt online en neemt maximaal een half uur in beslag. De deelnemer hoort direct of hij of zij de toets heeft gehaald en accreditatie krijgt. Bij voldoende resultaat is het certificaat direct als downloadbaar document voor de werknemer beschikbaar. De registratie in het GPI-register gebeurt vervolgens automatisch. De poortwachter van de bouwplaats checkt bij het bezoek aan de bouwplaats vervolgens in het register of uw medewerkers een GPI certificaat bezitten. Mocht de werknemer de toets niet in één keer halen, dan kan deze met dezelfde inlogcode nog twee pogingen doen.

Kosten en geldigheid
Een inlogcode voor een GPI kost € 8,75 per persoon, de code is een jaar geldig. Het certificaat heeft dezelfde geldigheidsduur. Na dit jaar moet de werknemer opnieuw de toets afleggen om registratie in het GPI register te behouden. Met de GPI registratie kan uw werknemer in principe op alle bouwplaatsen van aangesloten bouwondernemingen werkzaamheden verrichten. 

Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden over het kopen van inlogcode(s) en de werking van de GPI. 

 

 

 

    Het laatste nieuws

    Bekijk alles