Stapels hout

Keurmerken & TPAC

Beloftes over hout en bouwen met hout moeten waargemaakt worden. Leden van de Koninklijke VVNH onderwerpen zich daarom aan strenge controles vanuit diverse onafhankelijke, deskundige instanties. Deze instanties bieden opdrachtgevers in de vorm van keurmerken zekerheid en zijn herkenbaar aan hun visueel kwaliteitsoordeel.

 

FSC

FSC Nederland, als onderdeel van Forest Stewardship Council (FSC International), is een netwerkorganisatie die, in nauwe samenwerking met partners, dagelijks werkt aan het vergroten van het aandeel FSC-hout en -papier op de Nederlandse markt. Hiermee stimuleren zij duurzaam bosbeheer wereldwijd. Leden van de Koninklijke VVNH leveren of verwerken FSC-hout.   

 

PEFC

Het internationale PEFC- keurmerk ‘Programme for Endorsement of Forest Certification’ garandeert dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos en dat het bos in stand blijft. Wereldwijd beheren 1.000.00 boseigenaren ruim 325 miljoen hectare bos onder PEFC-certificaat. PEFC Nederland heeft tot doel het aantal bedrijven met het Chain of Custody- certificaat en het oppervlakte gecertificeerd bos in Nederland uit te breiden. Leden van de Koninklijke VVNH leveren of verwerken PEFC-hout.

 

STIP

STIP is een certificatieregeling met als doel dat alle hout op de markt verantwoord geproduceerd is. Het STIP-certificaat wordt verstrekt aan bedrijven die door een geaccrediteerde certificatie-instelling objectief hebben laten aantonen uitsluitend verantwoord geproduceerd hout in te kopen en te verkopen. Diverse leden van de Koninklijke VVNH zijn STIP-gecertificeerd. 

 

Keurhout

Keurhout staat voor duidelijkheid en betrouwbaarheid als het gaat om de levering van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en hout van aantoonbaar legale herkomst. De VVNH vervult algemene bestuurstaken, neemt strategische besluiten m.b.t. het Keurhout-systeem, stelt de protocollen vast, voert de ledenadministratie en financiert de diverse onderdelen. De VVNH treedt daarmee op als Keurhout Management Autoriteit (KH-MA).

 

TPAC/TPAS

In 2008 zijn door de Nederlandse overheid de inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout vastgesteld. De zogenaamde Dutch Procurement Criteria for Timber, ofwel de TPAS-criteria. Deze bevatten principes en criteria voor duurzaam bosbeheer, de handelsketen (Chain of Custody) en het ontwikkelen, toepassen en beheren van certificeringssystemen. De Timber Procurement Assessment Commitee (TPAC) toetst verschillende certificeringsystemen (keurmerken) voor duurzaam bosbeheer en de handelsketen aan de inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout van de Nederlandse overheid. Op de website van TPAC staat een actueel overzicht van goedgekeurde certificatiesystemen. De volgende keurmerken zijn op dit moment door de Nederlandse overheid geaccepteerd als bewijs voor duurzaam geproduceerd hout: FSC, PEFC (inclusief MTCS). Verder zijn de handelsketen-controlesysteem (CoC) van Keurhout (KH) en STIP toegelaten tot het duurzaam inkoopbeleid. Dit betekent dat Keurhout-Duurzaam CoC-gecertificeerde bedrijven hout kunnen leveren dat voldoet aan het duurzaam inkoopbeleid (mits de input ook FSC- of PEFC-gecertificeerd is). Een STIP certificaat geeft aan dat al het hout (100%) dat het bedrijf inkoopt, en dus levert, voldoet aan het duurzaam inkoopbeleid (FSC- of PEFC-gecertificeerd is).