HP spoorwegmuseum

Ledenvergadering VVNH en Centrum Hout| 1 november 2018

1 november vindt de VVNH ledenvergadering plaats met aansluitend de ledenvergadering Centrum Hout op de bijzonder historische locatie Het Spoorwegmuseum te Utrecht.

Het Spoorwegmuseum is vanaf 13.00 uur te bezoeken door VVNH en NBvT leden. Om 15.00 uur is de ontvangst, waarna om 15.30 uur de besloten ledenvergadering VVNH begint. Na een korte pauze vindt vanaf 16.30 uur de ledenvergadering Centrum Hout plaats. Aan deze ledenvergadering nemen VVNH- en NBvT leden deel.

De afgelopen periode zijn de besturen en het secretariaat drukdoende geweest met het uitvoeringsprogramma 2019. Wat willen- en moeten we in 2019 doen om de doelstellingen van de VVNH en het Centrum Hout te realiseren?  Het marketingbureau 230Volt zal u daarnaast meenemen in hun gedachten voor het marketingplan voor de komende jaren. Uw aanwezigheid en inbreng is essentieel en wordt zeer op prijs gesteld. Meld u hier aan!

Na afloop is er gelegenheid onder genot van een hapje en een drankje ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en contacten te leggen.

Programma

  • 15.00 uur: Ontvangst
  • 15.30 uur: Start ledenvergadering VVNH
  • Pauze
  • 16.30 uur: Start ledenvergadering Centrum Hout
  • 18:00 uur: Walking Dinner

 

De agendastukken zijn beschikbaar via het besloten deel van de VVNH website onder Organisatie -Vergaderstukken of bij het secretariaat op te vragen via a.olthof@vvnh.nl.

 

 

 

 

Het laatste nieuws

Bekijk alles