Stapels hout

Milieuprestaties hout en houtproducten (CO2, LCA, EPD, MKI & MPG)

Het is bekend dat hout en houtproducten een lage milieubelasting hebben en het vermogen om CO2 vast te leggen. Om deze positieve eigenschappen inzichtelijk wordt gebruik gemaakt van algemene en internationale afspraken. Belangrijkste middel is de Levenscyclus Analyse (LCA). Dit is een internationaal geaccepteerde methode om de milieubelasting van winning tot en met afvalfase inzichtelijk te maken. Hierin worden de input van (fossiele) energie, water en andere mogelijk vervuilende stoffen die tijdens de gehele levensduur worden gebruikt geanalyseerd en bepaald welke milieuschade deze veroorzaken voor mens, plant en dier. De uitkomsten voor verschillende producten kunnen dan objectief met elkaar worden vergeleken omdat met de zelfde spelregels wordt gewerkt. De uitkomsten worden voor publicatie geverifieerd. De uitkomsten van LCA onderzoek wordt gepubliceerd in korte samenvattingen (Environmental Product Declarations) ofwel EPD’s. De milieulast wordt in Nederland uitgedrukt middels een Milieukostenindicator (MKI), in € per eenheid per jaar.

De VVNH zorgt voor en met haar leden dat van veel houtproducten generieke LCA’s en EPD’s beschikbaar komen, die door opdrachtgevers, architecten, adviseurs en aannemers gebruikt kunnen worden voor de berekening van bijvoorbeeld de, voor een bouwvergunning verplichte, Milieuprestatieberekening Gebouwen (MPG). Zij werkt hierbij samen met Centrum Hout en de NBVT. Voorbeelden zijn data voor: naaldhout, en hardhout, constructiehout, kozijnen, houtbouwelementen en daken, gevelbekledingen en damwanden. De productkaarten van betreffende hout en houtproducten, ofwel ‘’milieuverklaringen’’, zijn te vinden in de Nationale Milieu Database.