img

Minister President Rutte tekent Actieplan Bos en Hout

PERSBERICHT 26 oktober 2016

Minister President Rutte tekent Actieplan Bos en Hout
Belangrijke bijdrage aan reductie CO2 door bouwen met duurzaam geproduceerd hout

Tijdens de Nationale Klimaattop 2016 wees Minister President Rutte op de hoge urgentie om CO2 drastisch te verminderen. Het Actieplan Bos en Hout, dat de Nederlandse bos- en houtsector en natuur- en milieuorganisaties vandaag presenteerden, is gericht is op vermindering van 4,5 MT CO2. Dit plan is vanmorgen als eerste van de aangeboden initiatieven met enthousiasme ondertekend door Minister President Rutte en staatssecretaris Dijksma. Hiermee bekrachtigt de overheid de intentie om dit concrete plan in de komende jaren uit te voeren.

Bouwen met duurzaam geproduceerd hout levert hoge bijdrage aan CO2  reductie
De bouwsector is verantwoordelijk voor 40% van de Nederlandse CO2emissie. Juist door het bouwen met duurzaam geproduceerd hout kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de CO2 reductie, noodzakelijk voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. De traditionele nieuwbouw van grondgebonden woningen zorgt jaarlijks voor 1.826.660 ton CO2 eq. Reductie van 24% is te halen als de woningbouw volledig overstapt naar houtskeletbouw en loopt zelfs op tot 42% bij volledig bouwen in hout.

Dit stelt het onderzoeksbureau W/E adviseurs vast in het rapport ‘Onderzoek klimaatwinst door bouwen met hout’ dat vandaag tijdens de Nationale Klimaattop gepresenteerd werd. Monique Fledderman (NBvT): ”Naast de bijdrage aan reductie van CO2, zorgt bouwen met hout ook voor CO2 opslag. Dit laatste is niet eens meegenomen in dit onderzoek.“

Actieplan versterking hout in GWW
Niet alleen in de woningbouw, maar ook in de GWW kan substantiële milieu- en klimaatwinst behaald worden door te kiezen voor duurzaam geproduceerd hout als grondstof. Onafhankelijke onderzoeken naar bruggen en damwanden tonen aan dat het toepassen van hout veruit het minst milieubelastend is en hoog scoort op actuele beleidsthema’s als verantwoorde materieelkeuze, CO2 reductie, bio-based economie en circulariteit. Eric de Munck, projectleider bij de VVNH refereert aan de oproep die Minister President vandaag deed om samen te werken en ziet hier een dringende taak voor opdrachtgevers, bouwers en adviseurs: ” Deze groep kan direct aan de slag met substantiële CO2 reductie. Er is inmiddels voldoende aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt om de eerste stappen te zetten naar een duurzame leefomgeving. Daarom is het Actieplan versterking hout in GWW opgesteld en inmiddels gestart om dit te stimuleren”.

_________________________

U kunt hier het persbericht downloaden:
Persbericht MP Rutte en Dijksma ondertekenen Actieplan Hout in de Bouw 26okt2016 als Word-document.
Persbericht MP Rutte en Dijksma ondertekenen Actieplan Hout in de Bouw 26okt2016 als Pdf-document.

Thema's

Het laatste nieuws

Bekijk alles