Houten brug

Lid worden?

Vul ons aanmeldingsformulier in en wij nemen contact met u op.
Wie is de VVNH?

De Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) is de overkoepelende organisatie van 203 handelsbedrijven in hout. Dit is inclusief de filialen. De meerderheid van de werknemers in de bedrijfstak (circa 4.300) is werkzaam bij deze bedrijven. Het is een krappe meerderheid en daarom wil de VVNH leden werven.

De visie van de VVNH

De VVNH is de belangenbehartiger van de aangesloten houtimporteurs en houthandelaren. De VVNH wil een competitieve cao en pensioenregeling, het houtbelang borgen en met een efficiënt secretariaat een aantrekkelijk dienstenpakket bieden met een goede balans tussen kosten en baten.

De ambitie van de VVNH

De VVNH wil de komende jaren meer bedrijven binden en daarmee de slagkracht vergroten. De VVNH wil er 100 nieuwe leden bij.

Aanmeldingsformulier

Wat biedt de VVNH?
Houten gebouw
Houtbelang
De VVNH voorkomt belemmeringen om hout te verkopen en toe te passen en verhelpt ze. De VVNH focust daarbij op milieuwet en -regelgeving, bouwregelgeving en normering, technische en product gerelateerde onderzoeken en activiteiten, en houtimport en –handel gerelateerde onderwerpen. De VVNH heeft daarvoor met alle relevante organisaties en instanties in binnen- en buitenland contact,
Houten dak
Ondersteuning
De VVNH biedt tegen een lage contributie advies en ondersteuning voor leden op alle voor de houthandel relevante onderwerpen en met een individueel abonnement dienstverlening op maat. Het ondersteunende secretariaat is klein, exibel, deskundig en slagvaardig.
Houten overkapping
Competitieve en moderne CAO
Meer exibiliteit, minder ATV, verregaande vereenvoudiging en goedkoper. De VVNH werkt daarnaast aan een betaalbaar pensioen, waarbij het uitgangspunt is ‘van de ned bene t, naar de ned contribution’. Gestreefd wordt naar samenwerken in een groter verband om de kosten blijvend te beheersen. We hebben echt meer VVNH-leden nodig om de cao algemeen verbindend te houden.
Enkele successen op een rij
De CAO voor de Houthandel
Een degelijk bedrijfspensioenfonds voor de houthandel.
LCA’s van loopbruggen, damwanden en kozijnen. Hout scoort beter dan de alternatieven!
Duurzaam hout duidelijk op de kaart door het Actieplan Bewust met Hout Green Deal ‘Stimuleren duurzaam bosbeheer’. De duurzame import van de VVNH bedraagt 88%!
VVNH’s TimberChecker: ‘Due Diligence stappenplan, Handleiding om te voldoen aan de Europese Houtverordening’.
Brandveilige opslag van hout goed geregeld door ‘Bepaling warmtestralingsbelasting ten gevolge van brand in houtopslag’.
‘Duurzame inzetbaarheid’, onderzoek naar het werkvermogen van werknemers.
De branche RI&E, Risico-Inventarisatie & Evaluatie, alle risico’s en adviezen in beeld!
Wat doet de VVNH nu en wat gaan we doen?
Sociale zaken
Activiteiten gericht op arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden, zoals cao, BPF pensioenregeling en Arbowetgeving e.d., scholing en opleidingen (HOC) en juridische advisering en ondersteuning op genoemde onderwerpen.
Deelname en lidmaatschappen
Lidmaatschappen van de NVG (en daarmee van VNO-NCW), de ETTF, CEI- Bois en deelname aan het European Wood Network, de Stichting Bewust met Hout, de Stichting Kringloop Hout en Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland.
Houtimport en houthandel gerelateerde onderwerpen
De jaarlijkse import- en exportstatistieken, de conjunctuurenquête en informatieverstrekking over o.a. importmaatregelen, invoerrechten, fytosanitaire maatregelen, douaneregelingen en –verplichtingen.
Bouwregelgeving en normering
Activiteiten gericht op informatievoorziening en positieve beïnvloeding van o.a. bouwbesluit, bouwregelgeving, CE-markering en hout gerelateerde normeringen zoals NEN (KVH), CEN en BRL’s.
Informatie- en kennisoverdracht
Houtinformatielijn en informatieverstrekking via de websites www.centrum-hout.nl, www. houtdatabase.nl en www.houtinfo.nl over o.a. HSB en passief bouwen.
Technische en product gerelateerde activiteiten
Opstarten en begeleiden van noodzakelijke en gewenste technische onderzoeken, zoals o.a. sterkteklasse- onderzoek en onderzoek naar het brandgedrag van houtsoorten.
Verenigingsactiviteiten en netwerkfunctie
D.m.v. ledenbijeenkomsten, ledenvergaderingen, themabijeenkomsten en Houtcafés e.d. kennis en informatie overdragen en uitwisselen.
Milieuzaken en regelgeving
Activiteiten gericht op positieve beïnvloeding van o.a. EUTR, FLEGT, CITES, TPAS en TPAC en Activiteitenbesluit Milieubeheer, Nationale Milieudatabase (LCA’s) en Environmental Product Declarations (EPD’s), daarnaast monitoring van duurzaam geproduceerd hout en informatieverstrekking hierover, o.a. via www.bewustmethout.nl (Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer), www.timberchecker.nl en www.keurhout.nl.
Stapels hout
Wilt u lid worden?
Neem dan contact op met het secretariaat van de VVNH op 036-5321020 of vul bovenstaand formulier in.