Nieuwe CAO 1 april 2017 t/m 31 maart 2019

Nieuwe CAO van 1 april 2017 t/m 31 maart 2019

Per 1 april 2017 is er een nieuwe CAO van toepassing met een looptijd t/m 31 maart 2019.
Vanwege het geringe aantal wijzigingen zal er geen nieuw CAO-boekje worden gedrukt. Wel is er een zgn. “leaflet” beschikbaar met de gewijzigde bepalingen, die aan het boekje 2015-2017 toegevoegd kan worden.

De tekst van de nieuwe CAO kunt u hier downloaden.

Ook de leaflet is te downloaden. (Mogelijk moeten de printinstellingen op de computer gewijzigd worden om de leaflet correct uitgeprint te krijgen. Printinstellingen: dubbelzijdig – omslaan korte kant’)
Mocht u een papieren versie van de leaflet willen ontvangen, dan kunt u deze opvragen bij het secretariaat (info@vvnh.nl).

Thema's

Het laatste nieuws

Bekijk alles