Tijdens het aankomende Carrefour du Bois in Nantes zijn er twee verschillende business encounters waarover wij zijn geïnformeerd. Wellicht interessant voor u:

1. Via Probos:

In deze nieuwsbrief zijn de volgende items opgenomen:
- VVNH ledenvergadering en EUDR op 27 juni a.s.
- Vastlegging CO2 in hout - Eerste rapport samenwerkingsproject Centrum Hout en WUR gepubliceerd

In deze nieuwsbrief staan de volgende items:

U I T N O D I G I N G

Houtcafé "De EUDR: eind dit jaar is 't zover"

4 april 2024 | 15.30 – 17.00 uur

In deze nieuwsbrief leest u de volgende items:
- Houtcafé EUDR op donderdagmiddag 4 april a.s. bij de VVNH
- Centrum Hout leidt verzet tegen invoering nieuwe weegset voor berekening aanscherping MPG

In deze nieuwsbrief staan de volgende items:
- Korte update EUDR
- Ga aan de slag met bewijs Brandklasse D Gevelbekledingen
- Houtwijzer "Gevelbekleding van massief hout" geheel herzien

In deze nieuwsflits verschenen de volgende items:
- Rectificatie loontabellen per 1 januari 2024
- Save the Date Houtcafé
- Premiepercentage Fonds OO&A 2024

De volgende items zijn in deze nieuwsbrief te lezen:

De volgende items zijn in deze nieuwsbrief te lezen:

De volgende items zijn te lezen in deze nieuwsbrief:
- Save te date ALV VVNH 23 november 2023
- Nieuwsflits over CAO zaken aanstaande
- VVNH vraagt hulp bij werven nieuwe leden

- Alle EUDR documenten op een rij
- Prinsjesdag - Overzicht van de belangrijkste maatregelen
- Prijsalarm hout Cobouw valt slecht

- Laatste stand van zaken cao onderhandelingen
- Houtcafés 2023 - Meldt u aan!
- Douanezaken I - Toelichting nieuwe houtsoorten op CITES-lijst 2023 en 2024

Paginering