26 februari is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

Centrum Hout sluit aan bij brede wooncoalitie: woningtekort aanpakken & woonklimaat verbeteren én is hiermee een van de 34 ondertekenaars van de Actieagenda Wonen.

Bekijk het persbericht d.d. 19 februari 2021

VVNH leden rapporteren over heel 2020.

Sluitingsdatum: 15 maart 2021

De eerste halfjaarlijkse conjunctuurenquête is aan de leden van de VVNH en Hibin door Buildsight verstuurd.

De conjunctuurmeting levert waardevolle marktinformatie op.

29 januari is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

18 december is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

Op 11 en 15 december 2020 zijn er Nieuwsflitsen aan de leden verstuurd met onder andere de volgende onderwerpen:

- Lockdown: Houthandel geen winkel
- Sociale premies 2021, nieuwsbrief loonheffingen 2021, pensioenaangifte en meer

Op 10, 20, 27 en 30 november 2020 zijn er Nieuwsflitsen aan de leden verstuurd.

Bekijk de onderwerpen.

Een belangrijk doel van de nieuwsbrief is de leden van de VVNH en NBvT zo goed mogelijk van alle ontwikkelingen in de branche én in de markt op de hoogte te houden.

30 oktober is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

De statistische overzichten 2019 zijn beschikbaar.

De overzichten zijn door Probos in opdracht van de VVNH opgesteld.

De Conjunctuurmeting is een onderzoek onder leden van de VVNH en Hibin naar de ontwikkeling van de omzet in de bouwmaterialengroothandel en de effecten van conjuncturele ontwikkelingen daarop.

Bekijk de resultaten van het najaar 2020.

Paginering