11 oktober is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

6 september is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

Met trots presenteren we u het eerste jaarverslag van het Centrum Hout.

Het jaarverslag geeft aan waar het Centrum Hout voor staat en waar we het afgelopen jaar met de VVNH en de NBvT aan hebben gewerkt .

18 juli is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

21 mei is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

18 april is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

15 maart is de eerste nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

Op maandag 29 oktober geven het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de houtbranches antwoorden op deze vragen.

Zoals wellicht bekend heeft Sivag ESF-subsidie toegekend gekregen ter uitvoering van een project Duurzame Inzetbaarheid.

Per 1 april 2017 is er een nieuwe CAO van toepassing met een looptijd t/m 31 maart 2019.