24 september is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

Doe mee aan het VVNH onderzoek voor de Zwaar werk regeling!

3 artikelen:
- Rectificatie artikel cao-onderhandelingen
- Einde steunpakketten voor banen en economie
- Binnenkort aangeboden: E-learning module 'Basiskennis Herkennen, Keuren en Sorteren van Hout'

- 5 juli: Petitie CNV Vakmensen d.d. 1 juli 2021
- 9 juli: 6 artikelen - CNV actie, HW artikel cao Hibin, Ziekmelding vanuit buitenland,....
- 23 juli: 5 artikelen - Onderhandelingen cao, Zwaarwerkregeling, - Pensioenopbouw en premierestitutie....

Het jaarverslag 2020 is beschikbaar.

Lees de initiatieven en vorderingen op het gebied van techniek en onderzoek, marketing, marktinformatie en nog veel meer.

25 juni is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

- 3 juni: 6 artikelen - Cao onderhandelingen, Sectoranalyse, Personenvervoer werkbak en ...
- 10 juni: 8 artikelen - Cao onderhandelingen, Vakantie & corona, Uitstroompercentages en ...
- 16 juni: 4 artikelen - Cao onderhandelingen, representativiteit cao Houthandel en ....

28 mei is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

- 3 mei : Vakantiebepalingen - (5 artikelen)
- 21 mei: EU aankondiging - Extra importheffing Russisch berkentriplex 11-06-2021 - (1 artikel)
- 27 mei: cao onderhandelingen, nawerking cao bepalingen, ESF subsidie en meer - (13 artikelen)

30 april is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

- 9 april: Pensioenregeling hoger gesalarieerden, Branche RIE, Arbobalans 2020 podcast
- 13 april: In memoriam K.W. Kuperus
- 14 april: Digitale cursus Veilig en Gezond Werken, EVD dagen, Subsidie MDIEU en meer
- 23 april: cao onderhandelingen, Cursus Veilig en Gezond Werken, Nieuwe E-learningmodule Basiskennis Houtcertificering

26 maart is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

Paginering