De toepassing van hout biedt oplossingen voor verschillende hedendaagse opgaven.

Centrum Hout, FSC Nederland, PEFC Nederland, STIP en Keurhout hebben daarom een samenvatting met wetenschappelijke onderbouwing opgesteld.

Op 8 en 16 september 2020 zijn er een Nieuwsflitsen aan de leden verstuurd met onder andere de volgende onderwerpen:

- Corona: ventilatie, TOZO,- NOW en TVL regeling en meer.
- Week RIE, EVD dagen, Nabestaandenpensioen en meer.

Datum: 23 september 2020
Tijd: 16.30-18.00 uur
Locatie: Online via Microsoft Teams

Bekijk de uitnodigings‘vlog’ van uw voorzitter Wirt Groen.

Het eerste volledig digitale Centrum Hout jaarverslag is beschikbaar.

Lees de speerpunten van het afgelopen jaar, de initiatieven en vorderingen op het gebied van techniek en onderzoek, marketing, marktinformatie en nog veel meer.

Op 22 juli 2020 is er een Nieuwsflits aan de leden verstuurd met onder andere de volgende onderwerpen:

- Pilot sensormeting houtstof
- Cao-onderhandelingen
- Grenswaarde dieselmotoremissie (DME)
- Inhouden vakantiedagen bij ziekte

Op 1 juli 2020 is er een Nieuwsflits aan de leden verstuurd met onder andere de volgende onderwerpen:

- SER handreiking Covid 19
- Autoriteit Persoonsgegevens en Corona
- Werken na AOW
- ... en meer

Op 5 juni 2020 is er een Nieuwsflits aan de leden verstuurd met onder andere de volgende onderwerpen:

- Geboorteverlof per 1 juli 2020
- BBL-leerlingen zoeken werkgever
- Isocyanaten in grondverf
- ... en meer

Op 29 mei 2020 is er een Nieuwsflits aan de leden verstuurd met onder andere de volgende onderwerpen:

- Ledenwerving
- Aanpassingen NOW 2.0
- Premie inhouding overlijdensrisicoverzekering
- ... en meer

Op 15 mei 2020 is er een Nieuwsflits aan de leden verstuurd met onder andere de volgende onderwerpen:

- Termijn opstellen jaarrekening met 5 maanden verlengd
- Pensioenplanner Pensioenfonds Meubel
- HOC-cursussen

De Koninklijke VVNH wil de consequenties van de Corona crisis voor haar leden en de sector inzichtelijk maken.

Leden kunnen de enquête tot en met 29 mei invullen.

De Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) keurt Keuhout goed.

Bekijk het persbericht d.d. 8 mei 2020.

Op 13 mei 2020 is er een Nieuwsflits aan de leden verstuurd met onder andere de volgende onderwerpen:

- Cao onderhandelingen
- Temperaturen tijdens corona
- Belastingmaatregelen coronacrisis
- Vakantiebepalingen

Paginering