- VVNH – HIBIN conjunctuurenquête voorjaar 2023
- Themis – Oproep voor invullen duurzaamheidsgegevens
- Overleg WG-EUDR met NVWA en vergelijking EUTR-EUDR

Goede en duidelijke informatie over pensioen helpt jou als werkgever. Pensioenfonds Meubel hoort graag hoe jij het liefst informatie krijgt over pensioen.

- Herinnering: Houtcafé VVNH Beleidsplan 2023 – 2030, dinsdagmiddag 7 maart a.s. Meld je aan!
- VVNH stelt Werkgroep EUDR in
- Nieuwe en aanstaande EU-regelgeving: CSRD en CSDDD ter kennisneming

- Houtcafé VVNH Beleidsplan 2023 – 2030
- Herinnering: Opgave loonsom over 2022
- Duurzame inzetbaarheid loont!
- De EUDR, de opvolger van de EUTR, bijna definitief

- Kerstgroet, sluiting secretariaat en houtinformatielijn
- Marjon van Dam neemt het stokje over van Frans de Boer
- EUDR is weer een stap verder
- Conjunctuurmeting VVNH en Hibin najaar 2022

-VVNH ledenvergadering 24 november jl.
-Straks CITES-vergunningen nodig voor import Ipé, Cumaru, Khaya, Padoek en Doussie
-Contact in verband met MDIEU

- Financieel voordeel via CBM-energie collectief
- Resultaten leden enquete 2023-2025
- In- en directe import uit gesanctioneerde gebieden is verboden
- IHC Lyon

- Bezwaar lijst beschermde houtsoorten
- Aandeel duurzaam geproduceerd hout
- Start aanmelden ISC
- 29-09: startbijeenkomst Young Management
- Update over ‘geactualiseerde EUTR’ (EUDR)
- Waarschuwing tegen invoer
- Sancties Rusland verlengd tot 31 januari 2023
- Formulier ‘’Kennisgeving van import’’
- Update actieplan Houtbouw MRA 

- Vergoedingsregeling NMD
- Houtcafé 14 juli jl.
- ALV 30 juni jl.
- ETTF - Afkoeling 2e helft 2002 verwacht
- Update ‘geactualiseerde EUTR’
- Interessante downloads
- Sluiting secretariaat

- Energiebesparingsplicht
- Algemeen verbindendverklaring cao
- Overlijdensrisicoverzekering

*1 juni - 4 artikelen: Cao Resultaat, geen korting collectieve basiszorgverzekering en meer
*10 juni - 4 artikelen: Cao Akkoord, NL Arbeidsinspectie houtsector en meer
*29 juni - 7 artikelen: Wet Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden,
9 weken Ouderschapsverlof en meer

16 juni is de nieuwsbrief van de VVNH verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

Paginering