15 maart is de eerste nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

Het Centrum Hout organiseert workshops voor leden van de VVNH en NBvT.

De thema’s zijn o.a. online kansen, LinkedIn, zakelijk bloggen, salestraining duurzaamheid en nog meer.

Meld u nu aan!

Per 1 april 2019 wordt de Generieke Poortinstructie (GPI) ingevoerd.

Deze GPI regelt per 1 april de verplichte certificatie van personen die de bouwplaats van bij de GPI aangesloten bouwondernemingen betreden. De regeling geldt voor iedereen die de bouwplaats voor werkzaamheden betreedt.

De conjunctuurenquête is aan de leden van de VVNH en Hibin door Buildsight verstuurd.

De conjunctuurmeting levert VVNH, Hibin en natuurlijk de deelnemende leden van beide organisaties waardevolle marktinformatie op.

Doe mee!

Datum: 2 april 2019
Aanvang: 16.00 uur
Locatie: Koninklijke VVNH Almere

Houtcafé's worden georganiseerd door het Centrum Hout. Deze zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de VVNH, NBvT en voor medewerkers in de houthandel en houtsector, aangesloten bij het fonds OO&A, in het kader van kennisoverdracht.

Dag: Donderdag 1 november 2018
Aanvang: 15.30 uur
Locatie: Het Spoorwegmuseum Utrecht

Meld u aan!

Op maandag 29 oktober geven het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de houtbranches antwoorden op deze vragen.

De statistische overzichten 2017 zijn beschikbaar.

De overzichten zijn door Probos in opdracht van de VVNH opgesteld.

Begin september is de tweede halfjaarlijkse conjunctuurenquête aan de leden van de VVNH en Hibin door Buildsight verstuurd.

De conjunctuurmeting levert VVNH, Hibin en natuurlijk de deelnemende leden van beide organisaties waardevolle marktinformatie op.

Doe mee!

Bekijk de VVNH activiteiten 2017.

Alle onderwerpen komen uitvoerig aan bod in het jaarverslag.

Centrum Hout, Samenwerking en innovatie in de houtindustrie is 7 juni gepresenteerd aan de leden van de VVNH en NBvT.

Maak ook kennis met het Centrum Hout.........bekijk het filmpje.

Op 7 juni 2018 vond in het Nationaal Militair Museum Soest de ledenvergaderingen van de VVNH en NBvT én het seminar ‘Toekomstbestendig bouwen met hout’ plaats.

Bekijk de impressiefilm.

Paginering