15 maart is de eerste nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

Per 1 april 2019 wordt de Generieke Poortinstructie (GPI) ingevoerd.

Deze GPI regelt per 1 april de verplichte certificatie van personen die de bouwplaats van bij de GPI aangesloten bouwondernemingen betreden. De regeling geldt voor iedereen die de bouwplaats voor werkzaamheden betreedt.

De conjunctuurenquête is aan de leden van de VVNH en Hibin door Buildsight verstuurd.

De conjunctuurmeting levert VVNH, Hibin en natuurlijk de deelnemende leden van beide organisaties waardevolle marktinformatie op.

Doe mee!

De statistische overzichten 2017 zijn beschikbaar.

De overzichten zijn door Probos in opdracht van de VVNH opgesteld.

Begin september is de tweede halfjaarlijkse conjunctuurenquête aan de leden van de VVNH en Hibin door Buildsight verstuurd.

De conjunctuurmeting levert VVNH, Hibin en natuurlijk de deelnemende leden van beide organisaties waardevolle marktinformatie op.

Doe mee!

Bekijk de VVNH activiteiten 2017.

Alle onderwerpen komen uitvoerig aan bod in het jaarverslag.

Centrum Hout, Samenwerking en innovatie in de houtindustrie is 7 juni gepresenteerd aan de leden van de VVNH en NBvT.

Maak ook kennis met het Centrum Hout.........bekijk het filmpje.

7 juni is het Centrum Hout op feestelijk wijze aan de leden van de VVNH en NBvT voorgesteld bij het Nationaal Militair Museum Soest.

Centrum Hout maakt een vliegende start…..

Bekijk het persbericht d.d. 11 juni 2018.

VVNH leden importeren in 2017 ca. 1.9 miljoen m3 hout en plaatmaterialen, waarvan 91,9% met een certificaat van duurzaam bosbeheer.

Bekijk het persbericht d.d. 1 juni 2018

Centrum hout presenteert met trots het nieuwe Houtvademecum.

Het Houtvademecum is geactualiseerd, verbeterd en fors uitgebreid. Van abachi tot zebrano: ruim 250 houtsoorten staan op een rij.

In het Houtblad nr. 7 (november 2017) is het artikel ‘VVNH kantoor: De pronk van onderhoud’ verschenen.