VVNH wil de nieuwsvoorziening naar de leden versnellen en nog actueler maken.

Het jaarverslag 2020 is beschikbaar.

Lees de initiatieven en vorderingen op het gebied van techniek en onderzoek, marketing, marktinformatie en nog veel meer.

- 5 juli: Petitie CNV Vakmensen d.d. 1 juli 2021
- 9 juli: 6 artikelen - CNV actie, HW artikel cao Hibin, Ziekmelding vanuit buitenland,....

25 juni is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

- 3 juni: 6 artikelen - Cao onderhandelingen, Sectoranalyse, Personenvervoer werkbak en ...
- 10 juni: 8 artikelen - Cao onderhandelingen, Vakantie & corona, Uitstroompercentages en ...
- 16 juni: 4 artikelen - Cao onderhandelingen, representativiteit cao Houthandel en ....

28 mei is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

- 3 mei : Vakantiebepalingen - (5 artikelen)
- 21 mei: EU aankondiging - Extra importheffing Russisch berkentriplex 11-06-2021 - (1 artikel)
- 27 mei: cao onderhandelingen, nawerking cao bepalingen, ESF subsidie en meer - (13 artikelen)

30 april is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

- 9 april: Pensioenregeling hoger gesalarieerden, Branche RIE, Arbobalans 2020 podcast
- 13 april: In memoriam K.W. Kuperus
- 14 april: Digitale cursus Veilig en Gezond Werken, EVD dagen, Subsidie MDIEU en meer
- 23 april: cao onderhandelingen, Cursus Veilig en Gezond Werken, Nieuwe E-learningmodule Basiskennis Houtcertificering

26 maart is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

- 3 maart: Reactie op Nieuwsbericht bonden
- 5 maart: aanleverdata pensioenaangifte, VCR methode loon, 80-90-100 regeling,..
- 12 maart: premieheffing en AVV cao Fonds O.O.&A., Inspectie Arbo verplichtingen,..
- 19 maart: Cao, Verhoging pensioenafspraken, Vertrouwenspersoon,..
- 26 maart: Representativiteit, Inspectie ISZW, Preventief testen corona,..

VVNH leden worden gevraagd de enquête 'Arbo verplichtingen' in te vullen inzake controle Inspectie SZW.

Paginering