Bekijk de VVNH activiteiten 2017.

Alle onderwerpen komen uitvoerig aan bod in het jaarverslag.

Zoals wellicht bekend heeft Sivag ESF-subsidie toegekend gekregen ter uitvoering van een project Duurzame Inzetbaarheid.

Per 1 april 2017 is er een nieuwe CAO van toepassing met een looptijd t/m 31 maart 2019.

De Inspectie SZW heeft een controle aangekondigd bij de groothandel in bouwmaterialen. De inspectie betreft het in kaart brengen van de gezondheids- en veiligheidsrisico's binnen het bedrijf in een actuele risicoinventarisatie en evaluatie.