Op 16, 17 en 20 januari 2020 zijn er Nieuwsflitsen aan de leden verstuurd met de volgende onderwerpen:

- Eigen pensioenregeling binnen pensioenfonds meubel
- Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling
- Cao-onderhandelingen;
- Inspectie beleid ongewenst gedrag en meer

Binnen de houthandel loopt al enige tijd een door Sivag geïnitieerd project Duurzame Inzetbaarheid. 25 pilotbedrijven hebben zich voor dit project gemeld. Bij deze bedrijven is eerst een probleemanalyse gemaakt waarna samen met adviseur Charly Green acties zijn ingezet. Voor deze acties heeft de Stichting Sivag ESF-subsidie ontvangen. Op 23 januari a.s. komen deze bedrijven bij elkaar om ervaringen uit te wisselen.

Op 9 januari 2020 zijn er Nieuwsflitsen aan de leden verstuurd met onder andere de volgende onderwerpen:

- Voorbeeld loonberekening 2020
- Overgang naar BPF Meubel definitief
- Jaarlijkse arbeidsduur
- Informatieplicht energiebesparing en meer.

Op 18 en 20 december zijn de Nieuwsflitsen aan de leden verstuurd met onder andere de volgende onderwerpen:

- Geen bezwaar DNB opschaling Meubel
- Fiscale aspecten risicoverzekering NP
- Premies sociale verzekeringen
- Nieuwsbrief Loonheffingen 2020 en meer

13 december is de laatste nieuwsbrief van het jaar van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

6 en 11 december zijn er Nieuwsflitsen aan de leden verstuurd met de volgende onderwerpen:

- Overlijdensrisicoverzekering nabestaanden
- Pensioenaangifte
- Excedentregeling Meubel en meer

4 december is de Nieuwsflits aan de leden verstuurd met onder andere de volgende onderwerpen:

- Verlaging pensioengevend salaris
- Cao tekst

29 november en 2 december zijn er Nieuwsflitsen aan de leden verstuurd met onder andere de volgende onderwerpen:

29 november:
- Cao-lonen, toeslagen en kostenvergoedingen per 1-1-2020
- Excedentregeling hoger gesalarieerden en meer.

2 december:
In memoriam Ronald Schweitz

20 november is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

22 november is de Nieuwsflits aan de leden verstuurd met onder andere de volgende onderwerpen:

- Aftopping pensioengevend salaris
- Kosten excedentregeling
- Verschil pensioenpremie huidig en nieuw
- ....................en meer

15 november is de Nieuwsflits aan de leden verstuurd met onder andere de volgende onderwerpen:

- Loonkostenprognose 2020
- Cao-loongrens 2020
- Loontabellen per 1 januari 2020
- …………. en meer

Het platform voor hout in de bouw is 7 november online live gegaan: houtnatuurlijkvannu.nl!

VVNH gaat hiermee hout stevig op de kaart te zetten!

Paginering