- VVNH – HIBIN conjunctuurenquête voorjaar 2023
- Themis – Oproep voor invullen duurzaamheidsgegevens
- Overleg WG-EUDR met NVWA en vergelijking EUTR-EUDR

Goede en duidelijke informatie over pensioen helpt jou als werkgever. Pensioenfonds Meubel hoort graag hoe jij het liefst informatie krijgt over pensioen.

- Herinnering: Houtcafé VVNH Beleidsplan 2023 – 2030, dinsdagmiddag 7 maart a.s. Meld je aan!
- VVNH stelt Werkgroep EUDR in
- Nieuwe en aanstaande EU-regelgeving: CSRD en CSDDD ter kennisneming

- Houtcafé VVNH Beleidsplan 2023 – 2030
- Herinnering: Opgave loonsom over 2022
- Duurzame inzetbaarheid loont!
- De EUDR, de opvolger van de EUTR, bijna definitief

- Kerstgroet, sluiting secretariaat en houtinformatielijn
- Marjon van Dam neemt het stokje over van Frans de Boer
- EUDR is weer een stap verder
- Conjunctuurmeting VVNH en Hibin najaar 2022

-VVNH ledenvergadering 24 november jl.
-Straks CITES-vergunningen nodig voor import Ipé, Cumaru, Khaya, Padoek en Doussie
-Contact in verband met MDIEU

- Energiebesparingsplicht
- Algemeen verbindendverklaring cao
- Overlijdensrisicoverzekering

*1 juni - 4 artikelen: Cao Resultaat, geen korting collectieve basiszorgverzekering en meer
*10 juni - 4 artikelen: Cao Akkoord, NL Arbeidsinspectie houtsector en meer
*29 juni - 7 artikelen: Wet Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden,
9 weken Ouderschapsverlof en meer

- Cao onderhandelingen
- Overlijdensrisicoverzekering
- ATEX en EVD
- Stoppen met roken
- Interview Magazine ‘Nu voor later’

22 april is de nieuwsbrief van de VVNH verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

*11 maart - 5 artikelen: Cao onderhandelingen, Regeling Vervroegd uittreden en meer

*28 maart - 7 artikelen: Cao onderhandelingen, Geen RVU-regeling en meer

- Visie Arbeidsinspectie Vertrouwenspersoon
- Bevallingsverlof / geboorteverlof
- Digitale cursus Veilig & Gezond Werken
- Atex-EVD Tool

Paginering