21 mei is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

18 april is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

15 maart is de eerste nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

Op maandag 29 oktober geven het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de houtbranches antwoorden op deze vragen.

Bekijk de VVNH activiteiten 2017.

Alle onderwerpen komen uitvoerig aan bod in het jaarverslag.

Zoals wellicht bekend heeft Sivag ESF-subsidie toegekend gekregen ter uitvoering van een project Duurzame Inzetbaarheid.

Per 1 april 2017 is er een nieuwe CAO van toepassing met een looptijd t/m 31 maart 2019.