De Inspectie SZW heeft een controle aangekondigd bij de groothandel in bouwmaterialen. De inspectie betreft het in kaart brengen van de gezondheids- en veiligheidsrisico's binnen het bedrijf in een actuele risicoinventarisatie en evaluatie.