nat hout

Nieuwsbrief - juli 2023

- Zomerperiode - Sluiting Secretariaat & Volgende nieuwsbrief
- De VVNH Koers voor de komende jaren: 'De VVNH naar 2030'
- Corporate Brochure VVNH 'Samen bouwen aan een nieuwe houten eeuw'
- Houtcafé's 2023 - Meldt u aan!
- Nederlandse tekst EUDR gepubliceerd
- Verlengen toetsingsvrijstelling RI&E/Check eigen RI&E
- Quotum Naaldhouttriplex bijna uitgeput - stand 20 juni 2023
- Antidumping maatregel Chinees Okoumétriplex met 5 jaar verlengd
- International Softwood Conference (ISC) 11 &12 oktober - Inschrijving geopend
- Viewer Nationale Milieudatabase weer online- Milieuprestaties kunnen weer worden ingezien
- Onderzoek verf op sapeli - uw medewerking gevraagd
- VVNH ledenvergadering d.d. 29 juni 2023
- VVNH jaarverslag 2022
- Nieuwe naam van het pensioenfonds Meubel: Oak Pensioen
- Wijziging verplichtstelling deelname pensioen
- Wetsvoorstel opnemen vertrouwenspersoon in Arbowet
- Per 1 januari 2024 verbod op wegwerpplastic in kantines
- Bruto wettelijk minimumloon stijgt
- Maximaal 6 weken loondoorbetalingsplicht bij ziekte AOW-gerechtigden
- Visie werkgever en werknemer verplicht in plan van aanpak

Het laatste nieuws

Bekijk alles