img

NVWA instructies ‘Hoe om te gaan met FLEGT hout?’

De EU en Indonesië zijn overeengekomen dat de afgifte van FLEGT vergunningen start op 15 november 2016. Dit betekent dat zendingen hout, papier en houtpulp en meubels die vanaf genoemde datum Indonesië verlaten van een FLEGT vergunning moeten zijn voorzien. Zendingen die vóór 15 november Indonesië hebben verlaten, maar ná 15 november in Nederland aankomen, hoeven NIET te zijn voorzien van een FLEGT vergunning

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft alle relevante importeurs en handelaren rechtstreeks per brief d.d. 27 oktober jl. over de daarbij te volgen procedure geïnformeerd. De inhoud van de brief spreekt voor zich.

De stappenplan om een FLEGT vergunning in te dienen vindt u hier.

Meer informatie is te vinden op www.nvwa.nl.

Thema's

Het laatste nieuws

Bekijk alles