Stapels hout

Openbare rapporten

Bio-based building products in the Dutch Environmental Database

Bio-based building products in the Dutch Environmental Database (NMD). Part 1, Proposal for crediting biogenic carbon storage
April 2024

Vastlegging CO2 in hout – Dit rapport is het resultaat van het TKI project waar Centrum Hout aan meewerkt met o.a. de WUR, Agrodome en Nationale Milieudatabase. In dit eerste van drie rapporten wordt een voorstel gedaan voor het waarderen van biogene koolstof, of in de volksmond: CO2 opgeslagen in natuurlijke producten. Het project heeft co-financiering ontvangen van TKI Agri-Food onder nummer LWV 20.289.

Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer

Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer
22 maart 2017

U kunt het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer inzien en afdrukken door op de afbeelding te klikken (1,8 MB)

dsada

Actieplan Bos en Hout
26 oktober 2016

U kunt het Actieplan Bos en Hout inzien en afdrukken door op de afbeelding te klikken (2,7 MB)

Timmer aan minder klimaatverandering:

Timmer aan minder klimaatverandering: Gebruik hout!
uitgave februari 2008

U kunt 'Timmer aan minder klomaatverandering: Gebruik hout' inzien en afdrukken door op de afbeelding te klikken (7 MB).

Stel bij afdrukken 'verkleinen tot printermarges' in om de pagina's volledig te printen.

Toolbox for legal verification and timbertracking

Rapport Herkomst Bekend: Benodigde exportdocumenten
uitgave 10 juni 2009

U kunt het Rapport Herkomst Bekend: Benodigde exportdocumenten inzien en afdrukken door op de afbeelding te klikken (5.0 MB). Het ophalen van dit grote document kan even duren.

fdsfds

Toolbox for legal verification and timbertracking
uitgave december 2004

U kunt de uitgave inzien en afdrukken door op de afbeelding te klikken (1 MB).
Click on the picture to read or print the Toolbox (1 MB).