img

Persbericht ‘Conjunctuurmeting VVNH en Hibin: De verwachtingen voor 2017 zijn overwegend positief’

Begin februari zijn de leden van de VVNH en Hibin gevraagd aan de conjunctuurenquête deel te nemen. Buildsight heeft de enquête in opdracht van de VVNH en Hibin uitgevoerd.

De halfjaarlijkse enquête is bedoeld om inzicht te krijgen in de landelijke bouwontwikkelingen en factoren die daarop van invloed zijn, maar daarnaast ook om meer zicht te krijgen op de regionale ontwikkelingen.

De resultaten treft in het persbericht aan. De uitgebreide rapportage is aan de leden die aan de enquête hebben deelgenomen verstuurd.

De resultaten van de conjunctuurmeting 2016 kunt u hier bekijken.

Voor meer informatie  kunt u contact opnemen met de heer Paul van den Heuvel op het secretariaat, 036-5321020 | p.vandenheuvel@vvnh.nl.

 

Thema's

Het laatste nieuws

Bekijk alles