bos van boven

Persbericht: VVNH aandeel duurzaam geproduceerd hout wederom 90%!

VVNH aandeel duurzaam geproduceerd hout wederom 90%!

In 2022 komt ca. 90% van de VVNH-houtimport uit duurzaam beheerd bos

 

Almere, 26 oktober 2023 – Jaarlijks monitort de VVNH de duurzame herkomst van het geïmporteerde hout dat haar leden op de Nederlandse markt hebben gebracht en analyseert de Stichting Probos deze gegevens. De VVNH doet dit vanuit het belang van duurzaam geproduceerd hout en duurzaam beheerde bossen, waarbij het uitgangspunt is ‘bos blijft bos’. Hout is hét biobased materiaal dat mede bijdraagt aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen, mits het afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.

 

Uit de rapportage onder de VVNH leden blijkt dat de import van het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout en plaatmateriaal (met CoC-certificaat FSC en/of PEFC) in 2022 uitkomt op 89,9%. Daarmee is ca. 90% van het geïmporteerde hout dat de leden van de VVNH op de markt brengen met duurzaamheidscertificaat.

 

De VVNH-leden importeerden in 2022 bijna twee miljoen m³ aan naaldhout, hardhout en plaatmateriaal. Uit de cijfers blijkt dat het volume geïmporteerd naaldhout in 2022 lager ligt dan de jaren daarvoor. Dit kan verklaard worden door de Oekraïne-oorlog. Veel naaldhout vond zijn oorsprong in Rusland, dat nu vanwege sancties niet meer wordt geïmporteerd. Het kost tijd om alternatieven voor het Russische hout te vinden. Tegelijkertijd is er een toename in het aandeel geïmporteerd hardhout, dat te verklaren is door het destijds aangekondigde stammenexport verbod vanuit Afrikaanse landen. Houthandels hebben hierop geanticipeerd door meer voorraad aan te leggen. Naar verwachting is deze toename daarmee ook niet structureel. Het aandeel duurzaam geproduceerd naaldhout en plaatmateriaal in 2022 is respectievelijk 96,4% en 94,3%. Van het hardhout komt 63,5% uit gecertificeerd duurzaam beheerd bos met CoC-certificaat. De VVNH is trots op deze resultaten.

 

Paul van den Heuvel, directeur VVNH en -Centrum Hout: ‘De cijfers volgen de ontwikkelingen die er het afgelopen jaar speelden - en vreselijk genoeg - nog steeds spelen, zoals de Oekraïne oorlog. Dat de duurzaamheidscijfers ondanks alles toch op 90% uitkomen is mooi en veelbelovend. Als het enthousiasme voor het gebruik van hout en andere biobased materialen zich zoals verwacht doorzet en zich ook vertaalt naar meer vraag naar duurzaam gecertificeerd hout wordt duurzaam geproduceerd en gecertificeerd hout echt een vanzelfsprekendheid.’  

 

De VVNH en haar leden vinden het belangrijk dat hout uit duurzame bronnen komt, juist nu de houtbouwrevolutie op stoom begint te komen en er steeds meer naar hout wordt gevraagd. Het in stand houden van het bos is de belangrijkste voorwaarde voor het verantwoord toepassen van hout. Via de campagne ‘Hout.NatuurlijkvanNu!’ en andere projecten zet de VVNH zich in voor het stimuleren van duurzaam bosbeheer en het gebruik van gecertificeerd duurzaam geproduceerd hout.

 

Van den Heuvel: ‘Sinds enkele jaren krijgt bouwen met hout en bouwen met biobased materialen terecht meer aandacht. De City Deal Biobased bouwen, het Lenteakkoord 2.0, de MRA en nog veel meer initiatieven geven hout de aandacht die het verdient. Het stimuleren van het gebruik van hout van duurzame herkomst blijft daarbij van essentieel belang. Hout is immers de belangrijkste hernieuwbare grondstof met een duurzaam aanbod van maar liefst 90% op de Nederlandse markt.’

 

De Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) is de overkoepelende en representatieve werkgeversorganisatie van groothandelsbedrijven in hout en plaatmateriaal. De VVNH is samen met de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) lid van het Centrum Hout. Meer informatie over de VVNH is te vinden op www.vvnh.nl. en over het Centrum Hout op www.centrumhout.nl en tevens www.houtnatuurlijkvannu.nl.  

 

Het laatste nieuws

Bekijk alles