Stapels hout

Sociale zaken

 

Het bestuur is binnen de vereniging integraal verantwoordelijk voor alle beleidsterreinen. Voor de sociale activiteiten heeft het bestuur een Sociale Commissie benoemd, met daarin (P&O-)managers voor de collectieve sociale belangenbehartiging. De Sociale Commissie sluit CAO's af met de vakbonden en vaardigt vertegenwoordigers af naar bestuur en commissie. Hierbij wordt zij ondersteund door het VVNH-secretariaat.

Naast de collectieve houdt de vereniging zich ook bezig met individuele belangenbehartiging. De specialisten van het secretariaat adviseren de leden onder meer over arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, ontslagaangelegenheden, medezeggenschap en pensioen. Zo nodig voeren de secretariaatsjuristen procedures voor hun leden.
De collectieve en individuele belangenbehartiging eist dat er op het secretariaat veel kennis aanwezig is. Het secretariaat fungeert dan ook als kennisbank voor de houthandel.