Stapels hout

Visie, Missie & Gedragscode

Visie
De VVNH is de belangenbehartiger van de aangesloten houtimporteurs en houthandelaren. De VVNH wil een competitieve cao en pensioenregeling, het houtbelang borgen en met een efficiƫnt secretariaat, een aantrekkelijk dienstenpakket bieden met een goede balans tussen kosten en baten.

Missie

  • De VVNH werkt aan een sterk en positief imago van hout en houtproducten en bevordert een financieel gezonde positie van de houtsector in Nederland;
  • De VVNH stimuleert de handel in hout dat aantoonbaar afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen en zorgt ervoor dat de leden rekening houden met de belangen van medewerkers en van het milieu, zowel in Nederland als in de productielanden;
  • De VVNH stimuleert het gebruik van hout door te investeren in innovaties, nieuwe houttoepassingen, onderzoek naar nieuwe houtsoorten, opleidingen en onderwijs;
  • De VVNH vervult haar belangenbehartigende rol door een proactieve, transparante en constructieve opstelling;
  • De VVNH hanteert een bindende gedragscode voor alle aangesloten leden en voert op basis hiervan een erkenningsregeling.

 
Gedragscode
De missie is vertaald in een gedragscode die onder andere regelt dat VVNH leden uitsluitend hout op de Nederlandse markt brengen, dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (zowel nationaal als internationaal overeengekomen). Alle leden van de VVNH hebben de gedragscode ondertekend.