Con-Najaar

VVNH Conjunctuurmeting najaar

ConM-Najaar

Begin september is de halfjaarlijkse conjunctuurenquête rechtstreeks door Buildsight aan de leden van de VVNH en Hibin verstuurd.

Hoe kijkt de branche naar 2020? Wat zijn de voorlopige conclusies voor dit jaar? En welke uitdagingen liggen er op het bordje van de hout- en bouwmaterialenhandel?

Antwoorden op deze en andere vragen worden dit najaar in kaart gebracht met de VVNH-Hibin Conjunctuurenquête. De enquête wordt begin september door Buildsight naar alle leden van VVNH en Hibin gestuurd.

In de afgelopen jaren is deze conjunctuurmeting steeds een zeer betrouwbaar instrument gebleken om leden inzicht te geven in ontwikkelingen, kansen en bedreigingen voor het eigen bedrijf in relatie tot de inzichten en ervaringen van collega-bedrijven in de branche.

Het is belangrijk voor de betrouwbaarheid van de meting dat er net als andere keren weer veel bedrijven deelnemen. Deelnemende bedrijven hebben ook een eigen belang, want zij ontvangen een uitgebreide rapportage, bovenop de voor iedereen toegankelijke samenvatting. Reden te meer om de enquête in te vullen!

Bekijk hier de resultaten van de voorgaande jaren.

Het laatste nieuws

Bekijk alles