Stapels hout

VVNH Duurzaamheidsbeleid

VVNH heeft voor de periode 2023-2030 een duurzaamheidsbeleid opgesteld met daarbij behorende doelstellingen:

De VVNH streeft naar 100% duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt. De VVNH zet zich in om de Nederlandse houtmarkt verder te verduurzamen. Ook wordt voortdurend bekeken of er (nieuwe) samenwerkingsverbanden mogelijk zijn. 

Voor 2023-2030 gelden de volgende doelstellingen:

- 100% van het plaatmateriaal dat op de Nederlandse markt wordt gebracht en gebruikt is duurzaam geproduceerd en/of met een FLEGT vergunning waarbij geldt dat ten minste 90% duurzaam is.

- 100% van het naaldhout dat op de Nederlandse markt wordt gebracht en gebruikt is duurzaam geproduceerd.

- ten minste 60% van het gematigd loofhout dat op de Nederlandse markt wordt gebracht en gebruikt is duurzaam geproduceerd.

- ten minste 95% van het tropisch loofhout dat op de Nederlandse markt wordt gebracht en gebruikt is duurzaam geproduceerd en/of geimporteerd met FLEGT vergunning waarbij geldt dat tenminste 75% duurzaam is. 

Voor duurzaam geproduceerd hout worden internationaal meerdere inhoudelijk verschillende definities gehanteerd. Voor de VVNH gelden de duurzaamheidscriteria die in het kader van het Rijksinkoopbeleid voor hout worden gebruikt. 

 

Alle leden doen mee: De VVNH kent sinds het begin van het vaststellen van de VVNH gedragscode in 2004 een sanctiesysteem om leden die het VVNH beleid negeren en/of de afspraken niet nakomen ter verantwoording te kunnen roepen. Daarnaast publiceert de VVNH, om de transparantie naar de leden onderling en naar buiten toe te vergroten, de prestaties van de leden op het gebied van duurzame importen en inkopen op het openbare deel van de VVNH website. Deze ‘instrumenten’ hebben hun nut reeds bewezen, maar bieden geen mogelijkheid om leden die de doelstellingen structureel onderschrijden te stimuleren om extra inspanningen te leveren. Daarom is het ondergenoemde voorstel tijdens de genoemde VVNH voorgelegd en goedgekeurd.
 

Belonen en aansporen:  De koploperbedrijven worden in het vervolg in ‘het zonnetje’ gezet. In nauw overleg met de sectiebesturen wordt een geschikte vorm hiervoor vastgesteld. Per jaar wordt voor de verschillende productgroepen: hardhout, naaldhout en plaatmateriaal het door alle leden gerealiseerde duurzaamheidspercentage bepaald en vastgesteld. Voor de achterblijvers geldt het volgende: Leden die dit gemiddelde duurzaamheidspercentage met 50% of meer onderschrijden worden door het VVNH bestuur verzocht een plan op te stellen, gericht op het verhogen van het bedrijfspercentage duurzaam geproduceerd hardhout en/of naaldhout en/of plaatmateriaal. In het geval het lid weigert wordt het desbetreffende lid door het VVNH bestuur met het VVNH sanctiesysteem hierop aangesproken.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul van den Heuvel via p.vandenheuvel@vvnh.nl of 036 5321020.