Stapels hout

VVNH Duurzaamheidsbeleid

Het duurzaamheidsbeleid van de VVNH voor de periode 2023-2030

Het importeren en verhandelen van hout en plaatmateriaal is de hoofdactiviteit van de leden van de VVNH. De aantoonbaar legale en duurzame herkomst van hout en houtproducten is een belangrijke voorwaarde voor het stimuleren van het gebruik ervan. Uitgangspunt hierbij is 'bos blijft bos'. De VVNH blijft zich inzetten voor het volledig verduurzamen van de houtimport en stimuleren van het duurzame houtgebruik in alle relevante sectoren, waaronder de woning- en utiliteitsbouw en de GWW in Nederland.

VVNH wil duurzame import en handel realiseren door:

- de implementatie van de EUDR voor de leden te faciliteren. 

- de mogelijkheden van TimberChecker te heroverwegen en zo mogelijk te benutten

- het stimuleren van de marktvraag naar aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout d.m.v. marketingcampagnes zoals Hout. Natuurlijk van Nu (HNVN)

- de leden jaarlijks te monitoren op hun duurzame importen en inkopen

Alle leden doen mee: De VVNH kent sinds het begin van het vaststellen van de VVNH gedragscode in 2004 een sanctiesysteem om leden die het VVNH beleid negeren en/of de afspraken niet nakomen ter verantwoording te kunnen roepen. Daarnaast publiceert de VVNH, om de transparantie naar de leden onderling en naar buiten toe te vergroten, de prestaties van de leden op het gebied van duurzame importen en inkopen op het openbare deel van de VVNH website. Deze ‘instrumenten’ hebben hun nut reeds bewezen, maar bieden geen mogelijkheid om leden die de doelstellingen structureel onderschrijden te stimuleren om extra inspanningen te leveren. Daarom is het ondergenoemde voorstel tijdens de genoemde VVNH voorgelegd en goedgekeurd.
 

Belonen en aansporen:  De koploperbedrijven worden in het vervolg in ‘het zonnetje’ gezet. In nauw overleg met de sectiebesturen wordt een geschikte vorm hiervoor vastgesteld. Per jaar wordt voor de verschillende productgroepen: hardhout, naaldhout en plaatmateriaal het door alle leden gerealiseerde duurzaamheidspercentage bepaald en vastgesteld. Voor de achterblijvers geldt het volgende: Leden die dit gemiddelde duurzaamheidspercentage met 50% of meer onderschrijden worden door het VVNH bestuur verzocht een plan op te stellen, gericht op het verhogen van het bedrijfspercentage duurzaam geproduceerd hardhout en/of naaldhout en/of plaatmateriaal. In het geval het lid weigert wordt het desbetreffende lid door het VVNH bestuur met het VVNH sanctiesysteem hierop aangesproken.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul van den Heuvel via p.vandenheuvel@vvnh.nl of 036 5321020.