Stapels hout

VVNH-lidmaatschap

De Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen behartigt de belangen van de bedrijfstak als geheel en die van de leden in het bijzonder. Aan het lidmaatschap zijn onder andere de volgende faciliteiten verbonden.

  • Eén keer per maand ontvangt u de digitale nieuwsbrief Centrum Hout, waarin allerlei zaken die voor de houthandel - maar ook voor de timmerindustrie - van belang zijn worden samengevat.
  • De directie ontvangt VVNH Nieuwsflitsen. VVNH wil de nieuwsvoorziening naar de leden versnellen en nog actueler maken. In de Nieuwsflits worden berichten opgenomen die door inhoud en actualiteit niet kunnen wachten tot opname in een volgende editie van de (maandelijkse) nieuwsbrief Centrum Hout.
  • U kunt gebruik maken van de algemene verkoopvoorwaarden en het desbetreffende Arbitrage Reglement van de VVNH.
  • U kunt kiezen voor het abonnement Individuele Dienstverlening. Hiervoor is een retributie verschuldigd van € 1.500,= per jaar. Indien u daarvoor kiest, kunt u bij het secretariaat altijd telefonisch nadere inlichtingen vragen of geadviseerd worden over de onderwerpen waaraan in de Nieuwsbrief en/of - flits aandacht wordt geschonken én over andere zaken op bedrijfseconomisch, sociaal-, economisch-, juridisch- en milieugebied. U kunt de individuele dienstverlening ten alle tijde beëindigen. Daarvoor geldt een opzegtermijn van 3 maanden aan het einde van een kalenderjaar. Beëindiging kan uitsluitend plaatsvinden aan het einde van een kalenderjaar.
  • U bent aangesloten bij de cao voor de Houthandel en het bedrijfstakpensioenfonds.
  • Op dit moment hebben wij ook een brede marketingcampagne lopen die meer aandacht genereert voor hout, houtproducten en het houtvak, onder de naam ‘Hout. Natuurlijk van nu’. Binnen deze campagne kunt u ook uw eigen bedrijf profileren.

 
U kunt zich aanmelden voor het lidmaatschap door het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend aan ons te retourneren. Bekijk hier de VVNH contributieregeling.