Stapels hout

VVNH-lidmaatschap

De Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen behartigt de belangen van de bedrijfstak als geheel en die van de leden in het bijzonder. Aan het lidmaatschap zijn onder andere de volgende faciliteiten verbonden.

  • Eenmaal per maand ontvangt u de Centrum Hout Nieuwsbrief, waarin allerlei zaken die voor de houthandel van belang zijn worden samengevat.
  • U kunt gebruik maken van de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen en het desbetreffende Arbitrage-Reglement.
  • U ontvangt na verschijnen Het Houtblad.
  • U kunt gebruik maken van het mantelcontract voor de afsluiting van een voordelige ziekteverzuim- en zorgverzekering.
  • U kunt kiezen voor Individuele Dienstverlening. Hiervoor is een retributie verschuldigd van €1.500,- per jaar. Indien u daarvoor gekozen hebt, kunt u bij het secretariaat altijd telefonisch nadere inlichtingen vragen of geadviseerd worden over de onderwerpen waaraan in de Mededelingen aandacht wordt geschonken en over andere zaken op sociaal-, economisch-, juridisch- en milieugebied.

 
U kunt zich aanmelden voor het lidmaatschap door bijgaand aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend aan ons te retourneren. Bekijk hier de VVNH contributieregeling.