VVNH en NBvT hebben besloten om samen de nieuwe federatieve vereniging 'Centrum Hout' per 1 januari 2018 op te richten .

GD HOLZ heeft een filmpje gemaakt waarom we juist duurzaam geproduceerd hout moeten gebruiken.

Gisteren, maandag 27 november 2017 hebben zeven nieuwe partijen een handtekening gezet onder de Green Deal Duurzaam GWW 2.0.

Dag: Donderdag 23 november 2017
Aanvang: 11.00 uur
Locatie: Bomencentrum Nederland te Baarn

Meld u aan!

In het Houtblad nr. 7 (november 2017) is het artikel ‘VVNH kantoor: De pronk van onderhoud’ verschenen.

Op 2 en 3 november namen ruim 50 geïnteresseerden deel aan de cursus Kruislaaghout die door TU Delft en Rothoblaas werd georganiseerd.

Dag: Woensdag 1 november 2017
Aanvang: 16.00 uur
Locatie: Koninklijke VVNH te Almere

De resultaten van de conjunctuurmeting zijn bekend. In totaal hebben 75 bedrijven aan de enquête deelgenomen, waarvan 26 lid van de VVNH.

De statistische overzichten 2016 zijn beschikbaar. De overzichten zijn door Probos in opdracht van de VVNH opgesteld.

Centrum Hout verzorgt op 31 oktober 2017 de Masterclass Gevelbekledingen van hout. Deze middag zal plaatsvinden van 14.00 tot 18.45 uur in Amersfoort.

De Houtwijzer ‘Gevelbekleding van massief hout ' is herzien. In de nieuwe versie van september 2017 wordt uitgebreid stil gestaan bij het ontwerpen en detailleren van gevelbekledingen in hout.

3 oktober 2017 vond bij Van den Oudenrijn in Bodegraven de goed verzorgde startbijeenkomst plaats van het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer.

Paginatie