Op 3 april 2020 is er een Nieuwsflits aan de leden verstuurd met onder andere de volgende onderwerpen:

- Nadere invulling NOW
- Corona info UWV
- Veel gestelde vragen over financiële regelingen

Op 27 maart 2020 is er een Nieuwsflits aan de leden verstuurd met onder andere de volgende onderwerpen:

- Uitstel van betaling belastingen
- Pensioenfonds Meubel komt u tegemoet met betalingsregeling
- UWV neemt betaling pensioenpremie bij faillissement over
- en meer ...

25 maart is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

Op 20 maart 2020 is er een Nieuwsflits aan de leden verstuurd met onder andere de volgende onderwerpen:

- Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
- Aanvragen transitievergoeding bij ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid
- Afloop cao en meer.

Op 13 en 16 maart 2020 zijn er Nieuwsflitsen aan de leden verstuurd met onder andere de volgende onderwerpen:

- Corona crisis
- Pensioenaangifte tijdig aanleveren
- Aanleveren loongegevens Pensioenfonds Meubel

Centrum Hout organiseert voor haar leden gratis online Marketingworkshops.

- 14 april workshop 'Zakelijk online kansen'
- 29 april workshop 'LinkedIn, zelf aan de slag'

Meld u als VVNH lid aan!

28 februari is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

Op 21 februari 2020 is er een Nieuwsflits aan de leden verstuurd met de volgende onderwerpen:

- Aanleveren loonsomgegevens aan Pensioenfonds
- Hout Mooi Werk 2020!

Op 7 februari 2020 is er een Nieuwsflits aan de leden verstuurd met onder andere de volgende onderwerpen:

- Afrekening pensioenpremie 2019 door Pensioenfonds Meubel
- EVD-dagen en meer.

29 januari is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

Op 29 januari 2020 is er een Nieuwsflits aan de leden verstuurd met onder andere de volgende onderwerpen:

- Verhoging pensioenuitkeringen en -aanspraken;
- Houthandelsbelang in pensioenfonds Meubel geborgd;
- Inspectie Ongewenst Gedrag;
- WAB: oproepkrachten;
- Aanpassing loontabellen per 1 januari 2020;
- Duurzame inzetbaarheid.

Op 16, 17 en 20 januari 2020 zijn er Nieuwsflitsen aan de leden verstuurd met de volgende onderwerpen:

- Eigen pensioenregeling binnen pensioenfonds meubel
- Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling
- Cao-onderhandelingen;
- Inspectie beleid ongewenst gedrag en meer

Paginering