Dag: 20 april 2021
Tijd: 14.00-17.00 uur
Digitaal: Zoom

In memoriam K.W. Kuperus

- 9 april: Pensioenregeling hoger gesalarieerden, Branche RIE, Arbobalans 2020 podcast

- 14 april: Digitale cursus Veilig en Gezond Werken, EVD dagen, Subsidie MDIEU en meer

Centrum Hout sluit - samen met 49 overheden en marktpartijen - aan bij City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen.

Bekijk het persbericht d.d. 8 april 2021

26 maart is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

25 maart 2021
VVNH persbericht ‘Stevig gestegen houtprijzen door toegenomen vraag en onzekere aanvoer’.

De VVNH ziet en voorziet ongekende marktontwikkelingen!

- 3 maart: Reactie op Nieuwsbericht bonden
- 5 maart: aanleverdata pensioenaangifte, VCR methode loon, 80-90-100 regeling en meer
- 12 maart: premieheffing en AVV cao Fonds O.O.&A., Inspectie Arbo verplichtingen en meer
- 19 maart: Cao, Verhoging pensioenafspraken, Vertrouwenspersoon en meer
- 26 maart: Representativiteit, Inspectie ISZW, Preventief testen corona en meer

Datum: 8 april 2021
Tijd: 15.00 – 16.30 uur

VVNH leden worden gevraagd de enquête 'Arbo verplichtingen' in te vullen inzake controle Inspectie SZW.

26 februari is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

- 11 februari: VCR-methode loonberekening, overlijdensrisicoverzekering excedentsalaris, premieheffing 2021 Fonds O.O.& A. en meer.
- 19 februari: Cao-onderhandelingen. Versoepeling RVU-heffing, Arbobesluit en corona en meer
- 26 februari: Controle Inspectie SZW, VVNH enquête Arbo, Cao onderhandelingen en meer

Centrum Hout sluit aan bij brede wooncoalitie: woningtekort aanpakken & woonklimaat verbeteren én is hiermee een van de 34 ondertekenaars van de Actieagenda Wonen.

Bekijk het persbericht d.d. 19 februari 2021

Paginering