Centrum Hout verzorgt op 31 oktober 2017 de Masterclass Gevelbekledingen van hout. Deze middag zal plaatsvinden van 14.00 tot 18.45 uur in Amersfoort.

De Houtwijzer ‘Gevelbekleding van massief hout ' is herzien. In de nieuwe versie van september 2017 wordt uitgebreid stil gestaan bij het ontwerpen en detailleren van gevelbekledingen in hout.

3 oktober 2017 vond bij Van den Oudenrijn in Bodegraven de goed verzorgde startbijeenkomst plaats van het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer.

FSC Nederland is een nationale campagne gestart waarin zij een oproep doet: kies voor hout en red daarmee het woud.

VVNH aandeel duurzaam geproduceerd hout stijgt in 2016 door.
In 2016 kwam 90,2% van de VVNH houtimport uit duurzaam beheerd bos.

Bekijk de VVNH activiteiten 2016. Alle onderwerpen komen uitvoerig aan bod in het jaarverslag.

Ere-voorzitters, de heren Cees Boogaerdt en Harry Gras, door de heer Christiaan van der Kamp, burgemeester van de gemeente Bodegraven – Reeuwijk, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Dag: Donderdag 15 juni 2017
Aanvang: 15.30 uur
Locatie: Kasteel Woerden te Woerden

Meld u aan!

VVNH leden worden uitgenodigd voor de officiële lancering van het 'Actieplan Hout in de GWW'.

Datum: Donderdag 11 mei 2017
Aanvang: 15.00 uur
Locatie: Koninklijke VVNH Almere

Meld u aan!


Dag: Donderdag 30 maart 2017
Aanvang: 16.00 uur
Locatie: Kantoor VVNH te Almere

Meld u aan!


Op 22 maart 2017 stemden de leden van de VVNH en NBvT tijdens de gezamenlijke ledenvergadering in met het oprichten van een federatie.

Lees het persbericht d.d. 22 maart 2017


Bedrijfsleven, vakbonden, maatschappelijke organisaties en overheid bundelen krachten voor duurzame houtketen.

Lees het persbericht d.d. 22 maart 2017

Paginatie