In memoriam K.W. Kuperus

Centrum Hout sluit - samen met 49 overheden en marktpartijen - aan bij City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen.

Bekijk het persbericht d.d. 8 april 2021

26 maart is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

25 maart 2021
VVNH persbericht ‘Stevig gestegen houtprijzen door toegenomen vraag en onzekere aanvoer’.

De VVNH ziet en voorziet ongekende marktontwikkelingen!

26 februari is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

Centrum Hout sluit aan bij brede wooncoalitie: woningtekort aanpakken & woonklimaat verbeteren én is hiermee een van de 34 ondertekenaars van de Actieagenda Wonen.

Bekijk het persbericht d.d. 19 februari 2021

VVNH leden rapporteren over heel 2020.

Sluitingsdatum: 15 maart 2021

De eerste halfjaarlijkse conjunctuurenquête is aan de leden van de VVNH en Hibin door Buildsight verstuurd.

De conjunctuurmeting levert waardevolle marktinformatie op.

29 januari is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

18 december is de nieuwsbrief van het Centrum Hout verschenen.

Heeft u hem al gelezen?

Op 11 en 15 december 2020 zijn er Nieuwsflitsen aan de leden verstuurd met onder andere de volgende onderwerpen:

- Lockdown: Houthandel geen winkel
- Sociale premies 2021, nieuwsbrief loonheffingen 2021, pensioenaangifte en meer

Op 10, 20, 27 en 30 november 2020 zijn er Nieuwsflitsen aan de leden verstuurd.

Bekijk de onderwerpen.

Paginering