In het Houtblad nr. 7 (november 2017) is het artikel ‘VVNH kantoor: De pronk van onderhoud’ verschenen.

De resultaten van de conjunctuurmeting zijn bekend. In totaal hebben 75 bedrijven aan de enquête deelgenomen, waarvan 26 lid van de VVNH.

De statistische overzichten 2016 zijn beschikbaar. De overzichten zijn door Probos in opdracht van de VVNH opgesteld.

De Houtwijzer ‘Gevelbekleding van massief hout ' is herzien. In de nieuwe versie van september 2017 wordt uitgebreid stil gestaan bij het ontwerpen en detailleren van gevelbekledingen in hout.

 
Op donderdagmiddag 6 april vindt voor het eerst een Houtcafé op locatie “Hout en coatings - ontwikkelingen en coatings in de praktijk -” plaats.