Stapels hout

Het secretariaat biedt de leden ondersteuning op juridisch vlak. Daarbij gaat het vooral om arbeidsrechtelijke kwesties en arbitrages. Het College van Arbiters, dat is ingesteld op grond van de VVNH-verkoopvoorwaarden, behandelt zakelijke geschillen tussen verkoper en koper. Het secretariaat van het college is ondergebracht bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw, T.a.v. de heer Mr. Y.R.R.R. de Mul, kantoren Janssoenborch 7e etage
Godebaldkwartier 407, 3511 DT  Utrecht, Tel: 030-2343222 Fax: 030-2300125.