Stapels hout

Fonds OO&A

Stichting Fonds voor Onderzoek, Opleiding en Arbeidsverhoudingen in de Houthandel financiert activiteiten op het gebied van arbeidsomstandigheden, opleidingen en arbeidsverhoudingen binnen de houthandel.

Gefinancierd worden onder meer het Hout Opleidings Centrum (HOC), Het Houtblad en CAO-partijen. Daarnaast heeft het fonds een collectieve ongevallenverzekering voor de bedrijfstak afgesloten.

De stichting wordt o.m. gefinancierd doordat werkgevers een jaarlijks vast te stellen percentage van het totale loon op jaarbasis afdragen. Het percentage wordt vastgesteld door CAO partijen en is momenteel 0,35%. Voor werkgevers die een ongevallenverzekering hebben afgesloten die gelijkwaardig is aan de collectieve ongevallenverzekering is er een korting van 0,02% mogelijk.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het fonds.