Houten gebouw

De VVNH

De Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) is de overkoepelende werkgeversorganisatie van groothandelsbedrijven in hout en plaatmaterialen.

De meerderheid van de werknemers in de bedrijfstak is bij de VVNH leden werkzaam en het grootste deel van het hout en plaatmateriaal dat in Nederland wordt geconsumeerd wordt door leden van de VVNH geïmporteerd en verhandeld. Daarmee representeert de VVNH de houthandelsbranche zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin.

Verenigingen die gerelateerde branchesegmenten vertegenwoordigen zijn als buitengewoon lid bij de VVNH aangesloten, zoals de Nederlandse Vereniging van Houtagenten (NATA) en de Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH). De VVNH werkt op gezamenlijke onderwerpen nauw samen met de NBvT binnen het Centrum Hout, en met de HIBIN binnen BouwToeleveringNL. De VVNH is als ondernemersorganisatie lid van het Nederlands Verbond van de Groothandel (NVG) en daarmee verbonden aan het VNO/NCW. Door de mondiale handel in hout en de herkomst ervan is de VVNH lid van en actief betrokken bij de volgende internationale organisaties:

  • European Timber Trade Federation (ETTF).
  • Confédération Européenne des Industries du Bois (CEI-Bois).
Wat biedt de VVNH?
Houten huis
Houtbelang
De VVNH voorkomt en verhelpt belemmeringen om hout te verkopen en toe te passen. De VVNH focust daarbij op milieuwet en -regelgeving, bouwregelgeving en normering, technische en product gerelateerde onderzoeken en activiteiten, en houtimport en –handel gerelateerde onderwerpen. De VVNH heeft daarvoor met alle relevante organisaties en instanties in binnen- en buitenland contact.
Houten overkapping
Ondersteuning
De VVNH biedt tegen een lage contributie advies en ondersteuning voor leden op alle voor de houthandel relevante onderwerpen en met een individueel abonnement dienstverlening op maat. Het ondersteunende secretariaat is klein, flexibel, deskundig en slagvaardig.
Houten overkapping
Competitieve en moderne CAO
Meer flexibiliteit, minder ATV, verregaande vereenvoudiging en goedkoper. De VVNH werkt daarnaast aan een betaalbaar pensioen, waarbij het uitgangspunt is ‘defined benefit’ naar ‘defined contribution’. Gestreefd wordt naar samenwerken in een groter verband om de kosten blijvend te beheersen. We hebben echt meer VVNH-leden nodig om de CAO algemeen verbindend te houden.
Stapels hout
Wilt u lid worden?
Neem dan contact op met het secretariaat van de VVNH op 036-5321020