Stapels hout

Wat doet de VVNH voor haar leden op het gebied van milieudata?

De VVNH analyseert en brengt haar leden op de hoogte van nieuwe regelgeving en hoe daar mee om te gaan. Ook helpt zij leden om antwoord te geven op vragen van klanten ten aanzien van milieuprestaties, vanuit de CO2-prestatieladder, duurzaamheidsrapportage, EMVI-aanbestedingen en CE-markering.

Daarnaast helpt de VVNH haar leden om eigen milieudata, c.q. milieuverklaringen (EPD’s) op te stellen wanneer dat wenselijk is, of straks verplicht wordt vanuit de Europese Bouwproducten Verordening (CPR). Om voor haar leden ook te zorgen dat houtproducten optimaal blijven scoren binnen de steeds strenger wordende (internationale) regelgeving brengt de VVNH haar deskundigheid in via onder andere commissies van Stichting Nationale Milieudatabase (NMD), het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), Nederlandse en Europese Normalisatie Instituten (NEN/CEN) en LCA-specialisten.

Maar er kan meer. Een aantal voorbeelden waar de VVNH haar leden behulpzaam is:

  • lobby voor gunstige regelgevingen bij Ministeries en andere betrokken gremia
  • beantwoorden van vragen van klanten over milieuprestaties hout en houtproducten
  • beantwoorden van vragen over CO2-vastlegging in hout
  • adviseren bij het opstellen van eigen LCA/EPD
  • adviseren of meedenken met webteksten op bedrijfswebsite
  • verzorgen van presentaties of lezingen voor management, verkoopteam, klanten of opdrachtgevers van klanten.

Meer informatie over lidmaatschap VVNH en milieudata? Neem contact op met Eric D. de Munck: e.demunck@vvnh.nl, of bel: 036-5321020.